Opis ponude

Nezavisni policijski sindikat Srbije je saradnjom sa Tehnomanijom za svoje članove obezbedio povoljnosti pri kupovini tehnike iz širokog asortimana ponude proizvoda. Pri kupovini putem administrativne zabrane neophodna je sledeća dokumentacija:

  • overen i potpisan obrazac administrativne zabrane (ne stariji od 7
    dana u 5 primeraka) i izjava-saglasnost zaposlenog (5 primeraka) –može se preuzeti i u nekom od maloprodajnim objekata Tehnomanije
  •  kopija lične karte (2 primerka)
  • menično ovlašćenje (2 primerka) i jedna menica koja se preuzima i
    popunjava na mestu prodaje
  • potvrda da je zaposleni član Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.
Tehnomanija

Administrativna zabrana

Blanko menica