Beograd, 10. mart 2011. – Primena Posebnog kolektivnog  ugovora  za zaposlene u građevinarstvu i industriji građevinskog materijala  počinje 12. marta. Odluku o proširenom dejstvu ovog ugovora potpisao je ministar Rasim Ljajić 28. februara 2011.godine, istoga dana kada je potpisan i Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u policiji.

"Ovim granskim kolektivnim ugovorom utvrđuje se iznos toplog obroka i regresa, koji ne mogu biti manji od 20, odnosno 70 odsto minimalne zarade, ali se reguliše i bezbednost i zdravlje na radu", rekao je Rasim Ljajić prilikom obilaska gradilišta tunela za odvođenje otpadnih voda u Velikom Selu, kraj Beograda, koji gradi preduzeće "Hidrotehnika".

Ljajić je istakao da je granski kolektivni ugovor u građevinarstvu, na koji je dato prošireno dejstvo,  "veliki korak napred kada je u pitanju kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog u Srbiji".

Kolektivni ugovor za policiju još uvek nije u primeni i nije objavljen u Službenom glasniku. Ministarstvo unutrašnjih poslova prema članu 84. ugovora je,  dužno da u roku  od 15 dana od dana potpisivanja – donese  pravilnike uz saglasnost reprezentativnih sindikata.

Radi se o članovima 34. stav 3, 38. stav 3, i član 53. stav 2.

Materija koju treba urediti pravilnicima je: naknada za dolazak i odlazak sa rada, (popularnije putni troškovi), stipendija dece tragično stradalih radnika MUP-a  i akt o proceni rizika, koji se odnosi  na bezbedne i zdrave uslove rada zaposlenih u policiji.

Za sada, a kako stvari stoje – još uvek nema primene Kolektivnog ugovora za policiju, ni informacija da li se radi na pravilnicima,  kao ni toplog obroka.

Topli obrok za policajce  nije uvršćen  u  Kolektivni ugovor! 

INFO NPSS