БЕОГРАД 24.септембар.2021

Независни полицијски синдикат Србије, као интересна организација запослених у МУП-у
Р. Србије, у сарадњи са правним тимом, другим релевантним институцијама и колегама са
терена, преузео је све неопходне мере и радње и активно учествовао у свим Радним
групама и Јавним расправама око нацрта Закона о унутрашњим пословима.
Иако је нови Нацрт Закона о унутрашњим пословима требао да представља један од
најтемељнијих закона који се директно тиче запослених у Министарству унутрашњих
послова, посебно имајући у виду да је поменутим Законом дефинисано питање
организационих и кадровских услова рада у МУП-у, којим су такође прописана права и
обавезе запосленних, те у том смислу Закон о унутрашњим пословима требао је да
представља lex specialis у односу на све остале законе који регулишу права и обавезе
запослених у МУП-у РС, па самим тим и најважнији пропис за запослене у МУП-у.
Независни полицијски синдикат Србије као релевантна синдикална организација, у овом
конкретном случају, у сарадњи са представницима послодавца радио је на томе да
доношењем и усвајањем овог закона, допринесе већој безбедности и већим нивоом
заштите и поштовања права запослених у Министарству, а самим тим и свих грађана
Републике Србије.
Имајући у виду последња дешавања, НПСС разуме разлоге и околности којима су се
водили министар унутрашњих послова и председник Републике Србије када су одлучили
да повуку из даље процедуре Нацрт Закона о унутрашњим пословима.


„Оно што се у свим активностима око учесника и учешћа у Радним групама везано за Нацрт Закона о унутрашњим пословима некако извојило, била је чињеница да су представници предлагача Закона били максимално коректни, предусретљиви и професионални и овом приликом пружам подршку и захваљујем се представницима
послодавца, Министру и колегама синдикалцима на професионалном раду и преданости и труду да побољшамо живот и рад запослених. Како је и до сада заступао искључиво интересе
запослених у МУП-у, Синдикат ће тако и убудуће радити у корист сваког радника. Настављамо са даљим активним учешћем у доношењу свих прописа са једним јединим циљем. Само задовољан радник је добар радник“, поручио је Милош Јеленковић председник НПСС-а.