Project Description

Nezavisni policijski sindikat Srbije sklopio je sporazum o saradnji sa hotelom Klub Satelit Zlatibor o povoljnostima pri korišćenju smeštajnih kapaciteta za članove sindikata. Kako je saradnja sa različitim privrednim subjektima u korist članstva postala pravilo Sindikata u tom cilju je i sklopljen još jedan sporazum.
Pored popusta koji su u ponudi za članove sindikata obezbeđeno je plaćanje do 12 mesečnih rata putem administrativne zabrane.

Press NPSS