Project Description

U cilju obezbeđivanja različitih beneficija za svoje članove Nezavisni policijski sindikat Srbije potpisao je ugovor o saradnji sa Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (VŠPEP) iz Beograda. Škola je u skladu sa ugovorom za članove sindikata i članove njihovih užih porodica obezbedila 10% popusta na godišnje školarine na osnovnim i master studijama uz mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata bez kamate, putem administrativne zabrane.

Prilikom upisa potrebno je priložiti potvrdu o članstvu u NPSS-u, a u cenu godišnje školarine pored literature za polaganje ispita uračunato je i polaganje ispita, overa semestra i sva ostala davanja prema školi, izuzev završnih ispita.

Press NPSS