Težina policijskog posla je skakodnevno evidentna u raznim sferama policijskog postupanja, kako prema građanima, tako i u odnosu sa neposrednim rukovodiocima. Kako bi olakšao rad i pružio svojim članovima neophodnu pravnu pomoć i zaštitu, NPSS ostvaruje uspešnu saradnju sa više advokatskih kancelarija u R. Srbiji, kao što su Advoktske kancelarije, u Beogradu, Jovane Šubarić, Mirjane Deretić, Kovačević Dušana, u Nišu Jelene Cuckić Dimitrijević, Lenić Miloša, Bukvić Aleksandara i dr.

 

Pravni tim NPSS imao je zapaženu ulogu u svakodnevnoj pomoći članovima sindikata, te je uspešno zastupao članove u preko 7000 disciplinskih postupaka i 1000 krivičnih i prekršajnih postupaka. Takođe, zastupao je članove pred sudovima u preko 9000 sporova povodom tužbi iz radno-pravnih odnosa, te podnosio razne inicijative , predloge, mišljenja i tumačenja, od kojih je najznačajnija usvojena inicijativa za izmenu Krivičnog zakonika i Zakona o policiji u delu koji se odnosi na krivična dela kojima su oštećeni policijski službenici.