Beograd, 03.07.2017. Na nedavno održanim sportskim igrama u organizaiciji NPSS-a na Oblačinskom jezeru među gostima bili su i predstavnici Nezavisnog sindikata policije iz Makedonije. Sindikat koji uprkos brojnim pritiscima radi na poboljšanju statusa policajaca u Makedoniji i niže brojne uspehe u toj borbi, bio je gost NPSS-a i svojim kolegama u Srbiji pružio podršku. Iskoristili smo priliku i sa predsednikom Nezavisnog sindikata policije Makedonije Goce Delčev-Todevom razgovarali o sindikalnoj sceni kod njih, problemima sa kojima se susreću pripadnici MUP-a Makedonije i uopšte stanju u Makedonskoj policiji.

Gospodine Delčev, završen je sportski dan, hvala Vam na prisustvu i podršci. Kakvi su vaši utisci ?

GDT: Hvala na gostoprimstvu. Sa zadovoljstvom smo prihvatili poziv za prisustvo na prvim sportskim igrama NPSS-a. Rukovodstvo našeg sindikata je danas ovde kako bismo vam pružili podršku i dogovorili dalju saradnju, jer naši sindikati se susreću sa skoro istim problemim i izazovima.

Recite nam ukratko koliko je trenutno sindikata u makedonskoj policiji i razvojni put Vašeg sindikata ?

GDT: U Makedoniji trenutno imamo tri velika sindkata, od toga jedan reprezentativni koji vrši veliku represiju na svoje članove i uslovljava ih kako bi ostali u sindikatu.
Naša sindikalna borba je počela 2007. godine i za tri meseca imali smo oko 1300 članova. Međutim politički uticaj i pojedinačni pritisci na tadašnje članove ozbiljno su uticali na smanjenje članstva. Tadašnja Ministarka delovanje našeg sindikata je videla kao nepodobno i na sve načine su pokušavali da stopiraju naš rad, naročito pritiscima na policijske službenike da ne pristupaju našem sindikatu. Od prošle godine zvanično smo dobili legitimitet od strane Ministarstva rada u Makedoniji, a time i mogućnost da se ujedine policijski službenici koji rade u šumskoj policiji, zatvorskoj, sudskoj u jedan veliki sindikat koji ima za cilj da svim policajcima u Makedoniji vrati dostojanstvo.

Sa takvim ciljem i stalnom borbom težite ka reprezentativnosti kako biste lakše i brže mogli da pomognete svojim kolegama ?

GDT: Naravno, idemo sigurnim koracima ka tome. Najbitnije je da popusti taj pritisak pod kojim moraju da rade i žive policajci, jer u Makedoniji imamo situaciju u kojoj jedan sindikat u policiji drži, da tako kažem, monopol. Pre nekoliko godina oni su sa poslodavcem potpisali Posebni kolektivni ugovor (PKU) i time sebi osigurali monopolistički položaj, a naši policajci još uvek koriste opremu od bivše JNA, tako da je jasno koliko oni rade u interesu policajca.
Naša želja je da policajcima u Makedoniji vratimo samopouzdanje. Trenutno 15 advokata koje je angažovao sindikat radi na tome i pomaže nam da legitimnim sredstvima istrajemo u našoj borbi i pokažemo našim kolegama da nisu sami, da stojimo iza njih u svakom trenutku. Kao sindikat podneli smo 7-8 hiljada tužbi u poslednjih nekoliko godina protiv MUP-a i većinom su rešene pozitivno. Dok sa druge strane makedonski MUP ima potrebu za posebnim pravnim strukturama koje treba da brinu o pravima policajca, ali to ne čine. Tako, sve ono što je mimo zakona, a ide na štetu policajca, bilo da je to pravo na višak radnih sati, bonus plata, noćni rad, rešava naš sindikat i to poslodavcu smeta.

Kada je korupcija unutar policije u pitanju kakvo je stanje kod vas ?

GDT: Kriminalne strukture pokušavaju da preko politike i kroz policiju legalizuju svoje poslove. Pojedinci su ranije ulazili u policijske strukture samo zarad svojih individualnih ciljeva i kao takvi su lakši za manipulaciju od strane kriminalaca. Govorim o pojedinim rukovodiocima, jer u Makedoniji, kao i u Srbiji običan policajac je običan smrtnik.

U poslednje vreme smo imali veliki broj napada na policijske službenike. Tražili smo da se izmeni Krivični zakon i da se takvi prestupi oštrije kažnjavaju. Da li makedonski krivični zakon štiti policijske službenike ili kriminalce ?

Goce Delčev-Todev (predsednik NSP Makedonije) i Miloš Jelenković (predsednik NPSS)

GDT: Bavim se malo analitikom u poslednje vreme. Slobodno mogu da kažem da je situacija identična kao i kod vas. Policajac je potpuno nezaštićen, mnogo je primera i to je ono na čemu intenzivno radimo. Sa druge strane, što se tiče zaštite policajaca kod slučajeva upotrebe sredstava prinude, primetio sam da je kod vas tu drastično gora situacija nego u Makedoniji. Privatne tužbe prema policajcima su veliki problem, a to je ono gde država zaista mora da povede računa. Mi kao sindikat možemo da pružimo pravnu i psihološku zaštitu, ali i država mora da učestvuje.
Kod nas je 2008. godine donet novi Zakon o policiji, imamo Zakon o unutrašnjim poslovima, a zatim i PKU sa nekih 32 člana koji su nepodobni po policijske slućbenike i koji je u potpunosti lošiji od zakona za rad, a Krivični zakon je previše blag za napadače.

Što se poverenja građana u policiju tiče, kakva jeatmosfera u Makedoniji ?

GDT: Sve što sam rekao u toku intervjua sve to utiče na poverenje građana. Kada mi kao policajci nemamo poverenja u naše rukovodeće strukture, ne možemo očekivati to ni od građana. Politika je infiltrirana u sve strukture društva, plata makedonskog policajca je u rangu radničkog minimalca i jedna od najnižih, ako ne i najniža u regionu, samopouzdanje policajaca je poljuljano zbog brojnih pritisaka i sve se to odražava na poverenje građana.
Naš današnji susret je od posebnog značaja za naše kolege. Ovo je osnova za naše dalje delovanje, jer ako ojačamo naše sindikate i saradnju vratićemo ugled policajcu i poverenje građana u njega, a samim tim i uticati na veću bezbednost u regionu. Nadam se da ćemo našim zajedničkom angažovanjem pokazati svim našim vladajućim garniturama na Balkanu da ne smeju da zanemare one koji brinu o njihovoj bezbednosti, a da kod naših kolega reč sindikat više ne izaziva netrpeljivost i pojam za represiju.

Posao policajca je manje-više svuda na svetu isti, a uslovi u kojima rade se prilično razlikuju. Da na Balkanu nema mnogo razlike u tome kako je tretiran čuvar reda i mira pokazao je i ovaj intervju. Nadamo se da ćemo svi zajedno, kroz sindikalno delovanje, nekim budućim, ali i sadašnjim kolegama obezbediti prijatnije radno okruženje u svakom smislu.

Press NPSS