Beograd, 18.10.2017. Mnogo je događaja u poslednje vreme koji su pažnju javnosti usmerili na policijske službenike. Iako su neki od njih stavljeni u negativan kontekst, ohrabruje činjenica da je prema istraživanjima Beogradskog centra za bezbednosnu politiku poverenje građana u policiju poraslo u odnosu na prethodne godine.

Nakon obavljenog istraživanja javnog mnjenja pokazalo se da 56% naše populacije ima poverenja u policiju. To je blizu donje granice svetskog proseka koja iznosi 60%.

Neminovno je da je zbog lošeg stanja u policiji pre svega policijski službenik, počeo da gubi inicijativu a to se direktno odrazilo na poverenje građana koje imaju u čuvare reda. Loša socijalno-materijalna situacija, loša kaznena politika za napadače na policajce, dotrajala vozila i oprema, sve su činioci koji direktno utiču na način rada policije.

Međutim, porast broja građana koji pozitivno gledaju na policijskog službenika govori da se stanje polako, ali sigurno popravlja. U prilog tome ide i činjenica da je u proteklom periodu Ministarstvo obnovilo vozni park, a najavljeno je i još jedno uvećanje zarada. Nekoliko pojedinačnih primera policijskih službenika koji su pravovremeno reagovali i spasili živote građana takođe je pozitivno uticalo na celokupnu sliku o ulozi policije u društvenom životu. Najvažnije od svega je reakcija nadležnog Ministarstva u nekoliko slučajeva napada na policijske službenike, čime je jasno stavljeno do znanja da je napad na policajca napad na državu i da se to neće tolerisati.

Izuzetno je značajno da građani prepoznaju angažovanje policijskih službenika i njihovu nemerljivu ulogu u svakodnevnom životu i bezbednosti. Poznato nam je sve ono što muči policijske službenike i kao policijski sindikat svakodnevno radimo na rešavanju tih problema. Ali isto tako znamo šta je to što građane čini nepoverljivim prema našem zanimanju, pa i u tom smeru želimo da sa Ministarstvom radimo na poboljšanju.“ Miloš Jelenković, predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.

Press NPSS