Beograd,10.11.2017.Danas je u prostorijama MUP-a održan redovan sastanak rukovodstva Nezavisnog policijskog sindikata Srbije i predstavnika Radne grupe Ministarstva za saradnju sa sindikatima. Na sastanku su predstavnici sindikata izneli nekoliko ključnih tema vezanih za probleme sa kojima se susreću policijski službenici u toku svog rada.

-Upotreba sredstava za vezivanje po Zakonu o policiji se primenjuje na jedan način, a po uputstvu o postupanju prema dovedenim ili zadržanim licima na drugi način. Problem sa kojim se susreću policijski službenici na terenu je taj da rukovodioci zahtevaju da svako lice koje se dovodi do prostorija za zadržavanje mora biti vezano, te dolazimo u situaciju da starija lica, ugledni ljudi i žene koji se dovode po naredbi sudije za prekršaje ne budu vezana, a nakon toga policijski službenici pišu upotrebu sredstava za vezivanje iako se ista nisu primenila jer je od strane Uprave policije striktno rečeno da se mora postupati po uputstvu i da svako lice mora biti vezano.
Ministarstvo je, poručeno slučajem od pre par godina iz Tutina, kada privedeno lice nije bilo vezano i iskoristilo trenutak da policijskom službeniku otme pištolj i istim ga usmrti, donelo odluku da se sredstva vezivanja primenjuju na sva lica. Predstavnici Radne grupe predočili su da će Uprava policije, na čelu sa Zoranom Alimpićem, u narednom periodu ovo pitanje detaljno razmotriti i pronaći način kako bi se otklonile neusaglašenosti na koje je Sindikat ukazao.

-Policijska stanica Obrenovac na svojoj teritoriji ima kolektivni smeštaj za migrante koji se nalazi u bivšoj kasarni Vojske Srbije. Obzirom da je učestali broj intervencija od strane pripadnika policije, isti imaju problem zbog jezičke barijere prilikom interveniranja, a takođe su izloženi i povećanoj opasnosti od prenosivih zaraznih bolesti. Predstavnici sindikata zatražili su da se za ove policijske službenike obezbede zaštitne rukavice i oprema koja im je preko potrebna prilikom interveniranja.
Predstavnici Ministarstva istakli su da MUP brine o zaštiti zdravlja i života svojih pripadnika i da će u narednim danima potrebna oprema biti dostavljena PS Obrenovac kako bi policijski službenici mogli bezbedno da obavljaju svoje zadatke.

-Kada će početi isplata za prekovremeni i noćni rad za period od 12.2016. do 05.2017. godine za pripadnike Žandarmerije ?
Po pitanju pomenutog problema u toku je izrada sporazuma koji će potpisati zaposleni i poslodavac, a kojim će biti predviđeno da se pomenuti pripadnici obeštete za dati period. Obzirom na veliki broj predmeta, isplata se očekuje u prvom kvartalu sledeće godine. Ono što je sporno i što usporava sam proces su slučajevi pripadnika koji su podneli tužbu protiv MUP-a, a koji neće biti obuhvaćeni obeštećenjem.

-U poslednjem vremenskom periodu u pojedinim organizacionim jedinicama PU i Žandarmerije uočena je nepravilnost obračuna radnih sati prilikom izvršenja zadataka van radnog mesta. Naime, dešavalo se da se jedan radni dan računa kao 12 sati, a ostali deo prelazi u prekovremeni rad, dok je Čl. 153 st. 2 Zakona o policiji jasno regulisano da radni dan traje 8 sati, a da se ostalo vreme provedeno na poslu računa kao prekovremeni rad.
Članovi radne grupe su ranije na inicijativu NPSS-a reagovali po ovom pitanju, pa je 10.05. mupućena depeša 4987, a zatim i 31.10. depeša br. 573 kojima je jasno naloženo OJ da isprave pomenute nepravilnosti i radno vreme računaju po Zakonu o policiji.
Nezavisni policijski sindikat Srbije podseća članove da se, ukoliko u svojoj OJ imaju pomenuti problem, obrate Sindikatu.

U daljem toku sastanka predstavnici sindikata su članovima radne grupe uputili pitanje koji su dalji koraci u poboljšanju uslova za rad pripadnika MUP-a i njihovom opremanju.
Ono što je za sada izvesno jeste da je naručeno 11 hiljada komada novih uniformi kojima će biti opremljeni pripadnici granične policije, Žandarmerije, Interventne policije,Policijske brigade, a po prvi put od 2000. godine nove uniforme će dobiti i pripadnici IJP. 

Press NPSS