Beograd, 25.12.2017. Predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata Srbije u toku vikenda prisustvovali su godišnjem sastanku Nezavisnog sindikata policije Makedonije.

Na poziv NSP Makedonije rukovodstvo NPSS-a prisustvovalo je zvaničnom sastanku, a zatim i aktivno uzelo učešća zajendo sa kolegama iz sindikata iz regiona. Na zvaničnom sastanku predstavljen je rad NSP u prethodnoj godini, a jedna od aktivnosti je i potpisivanje sporazuma o saradnji sa NPSS. U delu sastanka kom su prisustvovali predstavnici nekoliko sindikata izneti su problemi sa kojima se susreću policijski službenici, a zajednički su bez obzira na zemlju iz koje dolaze.

Predsednik NPSS Miloš Jelenković zahvalio se na pozivu za učešće i predočio da položaj policijskog službenika generalno na ovim prostorima može biti daleko bolji, a da se zajedničkim radom i koordinacijom i udruživanjem sindikata iz regiona upravo to može učiniti. Kao primer zdrave i kvalitetne saradnje naveo je upravo spporazum NPSS i NSP Makedonija i da bi upravo ovaj sporazum trebao da pokrene dalje udruživanje. U tom cilju su održani i sastanci sa sindikatima iz Bugarske i Albanije na kojima je razgovarano o planovima za unapređenje saradnje.

Učesnici sastanka su se složili da samo istrajnom i pravom sindikalnom borbom policijski službenik, kao neko ko se brine o bezbednosti svih nas, može dobiti mesto i reputaciju u društvu koju zaslužuje.

Press NPSS