Beograd, 30.12.2017.Na kraju svake godine obično se sumiraju rezultati i prave planovi za narednu. Tako je i u Nezavisnom policijskom sindikatu Srbije napravljen osvrt na prethodnu godinu i njene rezultate i ono što je postavljeno kao cilj za sledeću. Najbolji sagovornik za to upravo je predsednik Sindikata Miloš Jelenković.

Šta je ono što biste Vi istakli kao pozitivno u prethodnoj godini u NPSS-u ?

Što se tiče samog sindikata evidentno je da su naše kolege prepoznale aktivnosti NPSS-a i dale svoje poverenje sindikatu, što govori porast broja članova u ovoj godini. To znači da smo mi kao sindikat koji štiti prava radnika na dobrom putu i da je važno da u tome istrajemo. Veliki doprinos ovakvim rezultatima dale su i aktivnosti našeg pravnog tima u 2017. godini – gde, na osnovu njihove statikstike, imamo 90% rešenih slučajeva u korist naših članova.
Kao što sam već rekao, zabeležen je priliv novih članova, pa je to zahtevalo i određene promene u okviru unutrašnjeg uređenja Sindikata. Otvoreni su regionalni odbori i kancelarije kako bi naši članovi blagovremeno i lakše dolazili do informacija i pomoći. Naravno, svi naši regionalni odbori i kancelarije imaju kompletnu logistiku što se pravne pomoći tiče, pa je samim tim operativnost sindikata podignuta na jedan viši nivo.
Što se finansijskog dela tiče, dugovi koji su zatečeni kada je novo rukovodstvo stupilo na čelo Sindikata sada su izmireni pa nam to više ne predstavlja teret u delovanju.
Prvi put od postojanja Sindikata, dva puta u toku prethodne godine, održane su sportske igre koje su bile međunarodnog karaktera.

U toku prethodne godine evidentna je aktivnost Sindikata na polju međunarodne saradnje ?

Kao što su svi upoznati, u protekloj godini napravljen je važan korak ka povezivanju policijskih sindikata u regionu, a sve u cilju dobijanja beneficija za naše članove koji su u tranzitu kroz zemlje u okruženju ili u njima borave.

Ono što je ključno u svakom sindikalnom delovanju jeste odnos sa poslodavcem. Kakv je Vaš stav ?

Sigruno je to osnov jer zdrav odnos sa poslodavcem, kada je u pitanju sindikalna borba, može imati veliki uticaj na efikasnost rešavanja problema naših članova. A kao što smo zatekli finansijske probleme, tako smo nasledili i jedan krajnje opozicioni odnos sa poslodavcem, koji je očigledno išao na štetu naših članova. U međuvremenu, komunikaciju smo uspeli da dovedemo na jedan kvalitetan nivo, pa sada imamo mogućnost da uz svakodnevnu komunikaciju sa poslodavcem aktivno učestvujemo u rešavanju problema policijskih službenika. Dakle, imamo jedan neutralan odnos koji najviše koristi našim članovima, jer se svaki problem rešava u najkraćem mogućem roku.
Ono što je važno istaći jeste da novi sastav radne grupe za saradnju sa sindikatima na čelu sa Dijanom Hrkalović zaista ozbiljno i efikasno pristupa rešavanju svakog problema koji se pred njih postavi i važno je zadržati ovakav intenzitet saradnje.

Šta je ono što biste istakli posebno, a ne tiče se samo sindikata već generalno policijskog službenika ?

Ako gledamo opšte stanje u policiji evidentno je da postoje poboljšanja. Mi smo već više puta istakli da ćemo kritikovati kada za to postoje razlozi, ali i pohvaliti. Tako u prethodnoj godini imali smo zapošljavanja akademaca i polaznika COPO u nekoliko navrata, povećanje plata, policijski službenici dobili su nove uniforme i vozila. U narednoj godini očekuje nas povećanje plata, ali i obnova naoružanja policijskih službenika. Uvek postoji prostor za više, ali ne možemo zanemariti ni ova poboljšanja koja su zabeležena.

U 2018. godini, u februaru nam ističe kolektivni ugovor. Reprezentativni sindikati će kao i do sada učestvovati u izradi, ali i mi ćemo insistirati da uzmemo učešće jer smatramo da i sa ove pozicije možemo da doprinesemo da prava policijskih službenika budu kvalitetno zastupljena. Od njega zavisi da li i koliko će biti vraćen ugled policijskom službeniku.
Takođe nas očekuje i usvajanje novih izmena i dopuna Zakona o policiji. Pozitivno u novom Zakonu je mogućnost penzionisanja pripadnika posebnih jedinica policije, ali sindikat ostaje pri stavu da se mora naći rešenje za učesnike ratnih dejstava, naročito zato što se ne radi o tako velikom broju ljudi. Naravno tu je i nova sistematizacija koja nas očekuje, a gde je Sindikat već uložio određene prigovore.

Ovo već otvara pitanja o planovima sindikata za 2018. godinu.

Već spomenuli šta nas očekuje u 2018. godini generalno na planu promena za policijskog službenika. Ono što smo mi kao sindikat postavili kao cilj za narednu godinu jeste da se pre svega zadrži kvalitet rada koji je postignut u 2017. godini i da se on samo dodatno poboljša. Planirano je dalje grananje strukture i otvaranje novih kancelarija koje će biti opremljene svom potrebn“Plavo srce“ i da počne da deluje u skladu sa svojom namenom, a isto tako planirano je formiranje ženskog odbora NPSS-a. Proširenje i učvršćivanje regionalne saradnje policijskih sindikata je ono sto će biti jedan od ciljeva u 2018. godini. Dakle sve ono sto je u 2017. započeto, a pokazalo se kao pozitivno biće nastavljeno i poboljšano u narednoj godini kako bi nam bila bolja i uspešnija.
U tom duhu u svoje lično, ali i u ime Sindikata svim našim članovima, pripadnicima MUP-a i građanima Srbije želim srećnu i uspešnu 2018. godinu. 

Press NPSS