Beograd, 10.01.2018.Prvi ovogodišnji redovan sastanak predstavnika Nezavisnog policijskog sindikata Srbije (NPSS) i radne grupe MUP-a za saradnju sa sindikatima održan je jutros u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sa predstavnicima radne grupe članovi glavnog odbora NPSS-a su razmotrili sledeća pitanja:

-Nova sistematizacija već duže vreme zaokuplja pažnju radnika MUP-a i osim brojnih spekulacija do sada nije bilo odgovora kada će stupiti na snagu pa su predstavnici NPSS-a to pitanje uputili direktno radnoj grupi.
Ono što su iz radne grupe potvrdili jeste da će sistematizacija biti usvojena nakon izmena i dopuna Zakona o policji, odnosno do kraja prve polovine godine.

-Obzirom da PKU za policijske službenike uskoro ističe i da je njegova važnost za položaj policijskog službenika velika Nezavisni policijski sindikat Srbije već je istakao da želi da uzme aktivno učešće u njegovoj izradi.Iz tog razloga je predstavnicima MUP-a upućeno pitanje kada počinju pregovori za potpisivanje novog kolektivnog ugovora ?
Kako je Nezavisni sindikat policije tražio produženje starog PKU još 6 meseci iz radne grupe su istakli da će to najveroatnije biti prihvaćeno i da će u skladu sa tim pregovori sa sindikatima početi krajem avgusta, odnosno početkom septembra. Predstavnici NPSS-a su još jednom zatražili da se sindikat uključi u pregovore o izradi PKU obzirom da ispunjava uslov propisan Zakonom o radu Čl. 252 prema kom je “ radi zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca reprezentativni sindikat dužan da sarađuje sa sindikatom u koji je učlanjeno najmanje 10% zaposlenih kod poslodavca, radi izražavanja interesa zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat.”

-Gde će biti raspoređeni radnici čija se radna mesta po novoj sistematizaciji ukidaju ?
Ono što je izvesno i što je zapravo najbitnije za pripadnike MUP-a je da u ovom slučaju niko neće biti oštećen što se tiče plate, a ukidanjem radnih mesta otvaraće se druga.

-Kada se planira nabavka terenskih vozila za KZB Kuršumlija ?
Ministarstvo unutrašnjih poslova je u protekloj godini isporučilo oko 700 novih vozila radnim jedinicama gde su ona bila najpotrebnija, međutim postoje mesta gde je neophodno prilagoditi vozni park specifičnim saobraćajnicama, kao što je slučaj sa KZB Kuršumlija. Nabavka za ovu organizacionu jedinicu je u toku i isporuka se očekuje u prvoj polovini godine, ali kao što je već istaknuto specifičnost predela negde čak i isključuje pristup bilo kakvog motornog vozila pa se i za to traži rešenje.

-Zašto koleginice koje se nalaze na porodiljskom bolovanju nisu dobile povećanje plate ?
U ovom slučaju postupanja u skladu sa Zakonom rezultirala su da porodilje ne dobiju povećanje jer se uzima prosek plate u poslednjih 12 meseci. Samim tim je određena visina zarade, ali ne i povećanje. Tako će koleginice povećanje sledovati čim im istekne bolovanje, odnosno kad se vrate na posao.

Press NPSS