Niš, 18.01.2018. Juče je u Nišu održan sastanak Nezavisnog policijskog sindikata Srbije (NPSS) za region istočne Srbije. Sastanku je pored rukovodstva regiona i podružnica prisustvovalo i rukovodstvo Sindikata koje je sa prisutnima razgovaralo na različite teme koje se tiču regiona, ali i sindikata uopšte.

Na sastanku je prevashodno analaiziran rad ovog regiona u 2017. godini. Kao što je u nekoliko navrata istaknuto u saopštenjima sindikata pravni tim regiona istočne Srbije zabeležio je u prethodnoj godini značajan uspeh, pa se i u narednoj godini očekuje da sa pravnog aspekta policijski službenici budu dobro zaštićeni. Zabeležen je priliv novih članova u 2017. godini što samo znači da su policijski službenici iz ovog regiona prepoznali rad i zalaganja predstavnika NPSS-a.

Pored održanja pozitivnih aspekata koje je region zabeležio u 2017. godini i njihovog unapređenja, u 2018. godini planirano je da se pojača međunarodna saradnja. Obzirom na geografski položaj koji zauzima ovaj region važno je da povezanost sa policijskim sindikatima susednih zemalja bude što bolja. U tom smislu planirano je povezivanje sa regionalnim ograncima sindikata iz susednih zemalja koji gravitiraju ovom području.

Nezavisni policijski sindikat Srbije će nastaviti, ne samo na regionalnom nivou, da za svoje članove obezbeđuje različite beneficije kod brojnih privrednih subjekata, ali i da se bori za njihova prava legitimnim sredstvima.

Press NPSS