Vranje, 31.01.2018. Nezavisni policijski sindikat Srbije nastavlja sa širenjem svoje strukture, kako bi se zadovoljile potrebe novog članstva. Osnovana je nova sindikalna podružnica u Odeljenju za vanredne situacije u Vranju.

Pre dva dana je u Vranju na konstitutivnom sastanku osnovana nova podružnica Nezavisnog policijskog sindikata Srbije pri Odeljenju za vanredne situacije. Za predsednika je izabran Dejan Trajković kome će članovi sindikata u buduće moći da se obrate za sve potrebne informacije i pomoć. Sindikatu je pristupilo četrdesetak novih članova, koji su prepoznali zalaganje NPSS-a za poboljšanje radno-pravnog statusa policijskog službenika.

Istaknut je značaj osnivanja ove podružnice kako bi na ovaj način bila olakšana komunikacija sa članstvom jer će informacije do njih stizati pravovremeno i tačno, a isto tako Sindikat će imati mogućnost da na vreme reaguje u skladu sa potrebama ovog sektora MUP-a. Na sastanku je razgovarano i o daljem radu Sindikata, koji će, uz besplatnu pravnu pomoć, nastaviti da za svoje članove obezbeđuje različite beneficije.

Press NPSS