Beograd, 12.02.2018. Predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata Srbije prisustvovali su danas redovnom mesečnom sastanku sa Radnom grupom MUP-a za saradnju sa sindikatima. Uzimajući u obzir pitanja koja su u prethodnom periodu stizala na adresu Sindikata, predstavnici NPSS-a su sa radnom grupom razmotrili sledeće teme:

-Kada će biti isplata prekovremenog rada koji je ostvaren u periodu od 01.07.2017. do 31.12.2017. imajući u vidu da su u pojedinim PU početkom januara meseca potpisani sporazumi o isplati ?
Od strane radne grupe predstavnici NPSS-a dobili su potvrdu da će isplata ići u skladu sa dobijenim spiskovima u narednom periodu.

-Policijski službenici pored radnog angažovanja od strane MUP-a imaju i obavezu odazivanja po svim pozivima pravosudnih organa, a koji su u vezi sa obavljanjem njihovih policijskih poslova. Problem se javlja vezano za napred navedeno to što policijski službenici u svoje slobodno vreme tj. nedeljni odmor, godišnji odmor i slično budu angažovani, a upravo zbog obavljanja policijskih poslova. Da li je MUP razmatrao način koji bi bio satisfakcija zaposlenima da se redovno i pravovremeno odazivaju pravosudnim organima, a da to ne budu disciplinske prijave protiv zaposlenih ?
Poslodavac se u ovom slučaju pozvao na Zakon o krivičnom postupku prema kome je svaki svedok dužan da se odazove pozivu, pa tako i policijski službenik. U ovom slučaju to se smatra kao radna aktivnost na koju je policijski službenik obavezan da se odaziva. Neophodno je da starešine to uzmu u obzir i da u skladu sa tim prave radni raspored policijskim službenicima koji je po njih najpovoljniji.

-Zbog čega se na graničnom prelazu SGP Batrovci vrši pregled motornih vozila na otvorenom po snegu i kiši, ako postoji garaža koja je specijalno predviđena za takve potrebe?
Obzirom na trenutne vremenske uslove problem sa kojim se susreću policijski službenici na SGP Batrovci predstavnici NPSS-a su ovaj problem izneli direktno radnoj grupi. Od predstavnika poslodavca izneto je da se od Ministarstva građevine čeka upotrebna dozvola za pomenuti objekat kako bi on mogao da služi svojoj svrsi.

-Zašto zaposleni u kripto zaštiti, a koji su u statusu PD nemaju nijedan validan dokument MUP-a u cilju dokazivanja svog statusa zaposlenih u policiji ?
U MUP-u je u toku podela službenih legitimacija po prioritetima, a jedan od njih su i zaposleni u kripto zaštiti.

-Da li se novom sistematizacijom menja status zaposlenih u kripto zaštiti iz PD u OSL zbog specifičnosti poslova koje obavljaju (rad sa strogo poverljivim dokumentima koji nose oznaku tajnosti, transport i prevoz istih i sl.) ?
NPSS je ukazao i na neophodnost rešavanja statusa zaposlenih u kripto zaštiti. Što se tiče ovog problema, nakon sistematizacije status zaposlenih će biti sistemski, po prioritetima rešavan.

-Dokle se stiglo sa opremanjem jedinica policije koji policijske poslove obavljaju u KZB-u pre svega terenskim vozilima, sredstvima za komunikaciju, za ličnu bezbednost i uslove boravka i smeštaj van urbanih sredina ?
NPSS je u više navrata ukazivao na potrebe pripadnika policije koji borave u KZB-u, kako vezano za opremu tako i za smeštaj. Od predstavnika poslodavca stigla je potvrda da se na tome radi i da je u toku nabavka terenskih vozila za KZB, ali i opreme. Trenutno je u toku podela opreme za IJP, a neke PU su već i dobile, dok će u narednom periodu biti nabavke i za ostale jedinice. 

Press NPSS