Beograd, 07.03.2018. Nakon zimske pauze juče je Skupština Srbije održala prvu sednicu redovnog prolećnog zasedanja, na kojoj je usvojen dnevni red od 32 tačke.

Na dnevnom redu Skupštine od 32 usvojene tačke naći će se i Predlog izmena zakona o policiji. Nezavisni policijski sindikat Srbije iskoristio je svoje pravo i uputio je ranije poslodavcu sugestije na najavljene izmene pojedinih tačaka. Iz tog, ali i iz razloga velikog interesovanja pripadnika policije u narednima danima pratićemo skupštinske rasprave na temu izmene zakona i o usvojenim amandmanima obaveštavati naše kolege.

Pred poslanicima su i Predlog zakona o strancima, Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti, Predlog zakona o graničnoj kontroli, izmene Zakona o javnom redu i miru, Predlog zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, Predlog zakona o nacionalnom DNK registru, kao i Predlog zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, koje je podnela Vlada Srbije. Takođe razmatraće se predlog dopuna Zakona o državljanstvu Republike Srbije, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kada je predstavljen predlog izmena i dopuna Zakona o policiji kao sindikat iskoristili smo svoje pravo i uputili sugestije na određene tačke koje smo smatrali da će ići na štetu policijskih službenika. Između ostalog sugerisali smo izmenu delova koji su u poslednje vreme najviše pažnje i pitanja izazivali kod pripadnika policije – pitanje penzionisanja i upotrebu sredstava prinude.“ Miloš Jelenković

Press NPSS