Beograd, 12.03.2018- Redovni mesečni sastanak Nezavisnog policijskog sindikata Srbije sa radnom grupom MUP-a za saradnju sa sindikatima održan je danas u prostorijama Ministarstva. Kako je već uobičajeno pitanja članova koja su pristigla na adresu Sindikata predstavnici NPSS-a izneli su pred radnu grupu MUP-a Prevashodno su zatražene precizne informacije o onome sto je najčešća tema među zaposlenima poslednjih dana – isplata mesečnih zarada.

-Prvi deo plata za februar 2018. godine isplaćen je zaposlenima pre 10.03.2018. kada je isplata inače predviđena. Da li će se ubuduće isplaćivati po dosadašnjem redosledu, odnosno 10. i 25. u mesecu ili dolazi do promene datuma isplate i zbog čega ?
Obzirom na nedavnu potvrdu da će mesečna zarada biti isplaćivana 5. i 20. u mesecu, ali i zabunu i spekulacije koje je među pripadnike MUP-a unela isplata ranije od uobičajenog, NPSS je zatražio od predstavnika Radne grupe obrazloženje, odnosno tačan razlog za pomeranje isplata. Predstavnici Radne grupe istakli su da je u pitanju fiskalna konsolidacija i da je promena dinamike isplata došla zbog usklađivanja sa javnim sektorom.

-Među zaposlenima u MUP-u kruže oprečne informacije o isplatama dodataka na platu u vidu regresa i toplog obroka gde se licitira sa određenim iznosima koji se trebaju isplatiti. Da li će biti ikakvih novčanih isplata i koliko ?
Uprkos različitim spekulacijama poslednjih dana predstavnici Radne grupe su NPSS-u potvrdili da nisu planirana nikakva vanredna davanja niti je od strane MUP-a bilo ikakvih najava da će se to dogoditi.

-U policijskom odeljenju Kaluđerica, PS Grocka javljaju se problemi smeštaja i boravka zaposlenih prilikom obavljanja poslova (stara, oronula zgrada, loša i dotrajala stolarija i opasnost od električnih instalacija). Kako je od strane BIA omogućen prostor za smeštaj i rad policijskih službenika da li MUP ima u planu preseljenje policijskih službenika u ove uslovne prostorije ?
Predstavnici NPSS-a su članove Radne grupe upoznali sa problemom sa kojim se susreću policijski službenici u odeljenju u Kaluđerici i insistirali na što hitnijem rešavanju obzirom da će njihovim daljim ostankom u tom prostoru svoje živote izložiti opasnosti. Komisija formirana od strane MUP-a obišla je odeljenje u Kaluđerici i uverila se u loše stanje objekta. Iz tog razloga predviđeno je da se isti renovira u toku 2018. godine.

-Od strane pripadnika Žandarmerije dobili smo primedbe da je u planu da se policijski službenici koji navrše 45 godina života po sili zakona premeste u druge organizacione jedinice kako bi nastavili dalji rad u MUP-u do sticanja starosne penzije. Da li je u MUP-u rađena procena radne sposobnosti istih na kojim poslovima bi mogli nastaviti dalje rad i koja su to radna mesta na kojima bi isti mogli dočekati starosnu penziju ?
Predstavnici NPSS-a su ovo pitanje koje, pored aktuelnog penzionisanja učesnika ratnih dejstava, najviše intrigira policijske službenike izneli pred Radnu grupu u cilju razjašnjenja nedoumica. Od strane poslodavca je stigla potvrda da nije planirano da policijski službenici nakon navršenih 45 godina života budu premešteni u druge OJ, već će za specijalne jedinice biti napravljena određena psihofizička norma. Pripadnici koji ne budu mogli da odgovore zahtevu postavljene norme biće premešteni u odgovarajuće OJ.

-Da li je u planu i na koji način MUP planira da penzioniše one zaposlene koji su učesnici ratnih dejstava, političkih i sistemskih promena u Srbiji ?
Što se ovog pitanja tiče istaknuto je da ne postoji ništa zvanično što se odnosi na penzionisanje pomenutih zaposlenih.

-Zašto se u PU Niš zaposlenima koji obavljaju poslove 12 časova ne daju lanč paketi i ako je po našim saznanjima poslata instruktivna depeša direkcije policije da istima sleduju lanč paketi ?
NPSS-u su se obratile kolege iz Niša po pitanju lanč paketa, obzirom da postoji depeša direkcije o postupanju po istom. Radna grupa je u ovom slučaju naglasila da se pomenuta depeša odnosi samo na one policijske službenike koji su vanredno angažovani, ali ne i na one na redovnim zadacima.

Press NPSS