Beograd, 04.04.2018. Prema Članu 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji kao neradni dani za vreme Vaskršnjih praznika predviđeni su dani počev od Velikog petka 06.04. zaključno sa drugim danom Vaskrsa 09.04.

Zakonom je propisano da u dane državnih i verskih praznika ne rade državni i drugi organi i privredni subjekti. U skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona svi oni dužni su da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Članom 187 stav 1. tačka 2. Zakona o policiji predviđeno je da policijski službenik ima pravo na uvećanu platu za rad na dan praznika koji nije radni dan za svaki sat rada u visini 121% vrednosti radnog sata osnovne plate.

Press NPSS