Beograd, 19.04.2018. Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS) u skladu sa tendencijom grananja strukture otvorio je juče novu podružnicu u Surčinu.

Na jučerašnjem sastanku u PS Surčin rukovodstvo NPSS-a imenovalo je Nenada Smiljkovića za poverenika u okviru ove podružnice koji će biti na raspolaganju dosadašnjim, ali i novim članovima. Sve veći broj zaposlenih prepoznaje nenametljiv, ali konkretan rad Sindikata na ostvarivanju i zaštiti prava policijskih službenika. Sve to iziskuje da se oforme nove podružnice, odnosno regionalni centri kako bi članovi mogli pravovremeno da se informišu o radu i aktivnostima sindikata, ali i o pomoći i privilegijama koje im kao članovima NPSS-a sleduju.

Nezavisni policijski sindikat Srbije pripada svim članovima i samo uz njihovu pomoć može nastaviti da radi na poboljšanju statusa policijskih službenika i zaposlenih u MUP-u uopšte. Svi članovi iz PS Surčin mogu da se obrate predstavniku NPSS-a oko raspoloživih vidova pomoći, privilegija i podrške koje ovaj sindikat pruža svojim članovima, a NPSS će nastaviti da im što više približi sindikat otvaranjem novih predstavništava.

Press NPSS