Bajina Bašta, 20.04.2018. Predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata Srbije obišli su pripadnike Žandarmerije koji su raspoređeni na teritoriji Bajine Bašte, Perućac.

Nezavisni policijski sindikat Srbije svoj rad usmerava u pravcu poboljšanja statusa policijskih službenika i da to nije samo puka fraza pokazuju i aktivnosti sindikata koje prepoznaju članovi, ali i ostali radnici MUP-a. Ovoga puta predstavnici Sindikata obišli su pripadnike Žandarmerije na terenu u oblasti Perućca i razgovarali sa pripadnicima Žandarmerije o uslovima života i rada na terenu, obzirom da jedinice Žandarmerije obavljaju najsloženije zadatke na teritoriji cele Srbije.

Nezavisni policijski sindikat Srbije svojim članovima pored besplatne pravne pomoći obezbeđuje i različite beneficije i donacije u skladu sa svojim mogućnostima.

Pored toga predstavnici NPSS-a održali su sastanak sa advokatskom kancelarijom Stamenić iz Čačka sa kojima NPSS već više od godinu dana uspešno sarađuje. Tema sastanka bili su sudski sporovi OŽ Kraljevo koje vodi ovaj tim pravnika. Što se tiče tužbi za vreme provedeno u putu, prekovremeni i noćni rad i rad u vreme državnih praznika za polovinu je već presuđeno u prvom stepenu, dok je za ostale u toku dokazni postupak. Ročišta po tužbama za putne troškove počeće u aprilu, a za solidarni porez su trenutno u prekidu zbog postupka pred Ustavnim sudom, odnosno utvrđivanja ustavnosti Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.

NPSS će nastaviti da svojim članovima omogućuje kvalitetnu i besplatnu pravnu pomoć kako bi njihov radno-pravni status bio u svakom trenutku zaštićen.

Press NPSS