Beograd, 10.05.2018. Redovan sastanak predstavnika Nezavisnog policijskog sindikata Srbije (NPSS) i radne grupe MUP-a za saradnju sa sindikatima održan je jutros u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U skladu sa pitanjima koje dobija od svojih članova, rukovodstvo NPSS-a je radnoj grupi prethodno dostavio sledeće teme sastanka:

Obzirom da se Komisija MUP-a uverila u loše stanje objekta u PO Kaluđerici, kada je planirano da se otpočne sa renoviranjem istog ?
Predstavnici Radne grupe potvrdili su da je komisija MUP-a ustanovila stanje na terenu i isti objekat će biti u prioritetu za renoviranje, a u narednom periodu će Sindikatu dostaviti kada se tačno očekuje početak radova.

NPSS je više puta reagovao na probleme objekta PS Šabac. Kako je sporni objekat uključivao i Ministarstvo poljoprivrede, MUP se njima zvanično obratio kako bi procedura bila ubrzana. Kada se planira sa preseljenjem policijske stanice Šabac ?
Rukovodstvo sindikata dobilo je potvrdu da će u naredna dva meseca PS Šabac biti kompletno preseljena.

Novembra meseca 2017. godine doneto je uputstvo za postupanje po inicijativama za pokretanje disciplinskog postupka u kome je jasno navedeno da incijativa o pokretanju dsiciplinskog postupka ne mora nužno da prouzrokuje donošenje rešenja o pokretanju disciplinskog postupka U praksi postoji veliki broj disciplinskih postupaka koji se okončavaju oslobađajućim rešenjem jer nije bilo nužno pokretanje postupka, pa ko u tom slučaju snosi odgovornost, obzirom da MUP na taj način snosi troškove, a to je direktno kršenje gore pomenutog uputstva ?
Radna grupa je nakon reagovanja NPSS-a povodom uputstva za postupanje po inicijativama za pokretanje disciplinskog postupka uočila da se u pojedinim organizacionim jedinicama ne postuipa po uputstvu. Iz tog razloga isto će se ponoviti prema svim OJ na terenu, a takođe će obaviti poseban sastanak sa disciplinskim organima u vezi pokretanja disciplinskih postupaka.

Kada će početi isplata za prekovremeni i noćni rad za period od decembra 2016. do maja 2017. godine za pripadnike Žandarmerije ?
Predstavnik poslodavca istakao je da je do sada ustanovljeno da oko 450 pripadnika Žandarmerije ostvaruje pravo na isplatu prekovremenog rada u navedenom periodu, a da će u naredna dva meseca početi isplata.

Pitanje penzionisanja pripadnika MUP-a i dalje je aktuelno. Prema nezvaničnim informacijama oko 600 zaposlenih je do sada podnelo zahtev za penziju, a nadležna komisija će kasnije odlučivati o ispunjenosti uslova za prevremenu penziju svakog podnosioca zahteva. Oni koji nisu podneli zahtev, a ispunjavaju uslove propisane članom 173a imaju pravo da zahtev podnesu do 31. 12. 2018.

Press NPSS