Beograd, 29.05.2018. Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS) u svojim istupanjima ističe važnost pooštravanja kaznene politike za napadače na policijske službenike, kako za sam njihov rad, tako i za opštu bezbednost svih građana. Da to nije samo puka potreba pokazuje i razvoj jednog od slučajeva napada koji jasno pokazuje da su napadači na policijske službenike višestruki povratnici i da ne prezaju ni od napada na bilo kog građanina.

U martu se pokušaj pljačke u Boru nije dobro završio po Ivana Spalevića koji je ranjen nakon napada na policijskog službenika. Tadašnji naslovi su zanemarili ključnu reč u ovom slučaju, a to je samoodbrana, odnosno da je policijski službenik reagovao ispravno i u skladu sa pravilima službe. Ubrzo je utvrđeno da se radi o ličnosti koja u krivičnoj evidenciji pored krađa, proizvodnje i prodaje narkotika ima i ubistvo oca. Na ovom primeru se jasno može videti ono što NPSS već dugo ističe i tako pokušava da podigne svest javnosti. Naime, za vikend je Spalević ponovo priveden zbog krađe i prebijanja, pa se po ko zna koji put nameće pitanje zašto pravosudni organi u većini slučajeva imaju blagonaklon odnos prema učiniocima krivičnih dela ?

Nezavisni policijski sindikat Srbije se već obraćao nadležnima inicijativom za izmenu Krivičnog zakona i problem iznosio i pred Radnom grupom. Nakon tih sugestija i pomenutog slučaja i sam resorni Ministar je istakao da će od Ministarstva pravde zatražiti da se kaznena politika za napad na policijskog službenika promeni.

Milos 2Ponovo ćemo se obratiti nadležnima, a sve sa ciljem da se svima nama obezbedi sigurnije okruženje, jer ovo nije samo pitanje policijskih službenika. Adekvatnim kažnjavanjem krivičnih dela napada na službena lica u vršenju službene dužnosti jasno će se staviti do znanja svima da se ovakve radnje neće tolerisati. Država zaštitom policijskog službenika štiti sebe, a samim time i svoje građane.“ Miloš Jelenković, predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.

Press NPSS