Beograd, 08.06.2018. Skupština Srbije usvojila je Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, što znači da su precizirane smernice ko i pod kojim uslovima može konkurisati i kupiti stan po povlašćenim uslovima. Nezavisni policijski sindikat Srbije izražava veliko zadovoljstvo jer je projekat „Policajac u svom stanu“ napisan još 2007. od strane NPSS-a konačno dobio i pravne okvire, a sve u korist policijskih službenika i ostalih pripadnika bezbednosnog sektora.

Novim Zakonom uređen je način i postupak izgradnje i dobijanja stanova pod povoljnijim uslovima za pripadnike Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije i Ministarstva pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, kao i za one pripadnike koji su pravo na penziju ostvarili u nekoj od navedenih institucija. Stanovi za ovaj državni sektor površine od 32m2-92m2 biće izgrađeni u više gradova Srbije uključujući i Beograd.

U odeljku koji se odnosi na uslove i način kupovine stana pod povoljnijim uslovima pre svega je navedeno da pravo na kupovinu pod predviđenim uslovima imaju pripadnici snaga bezbednosti “koji nemaju trajno rešenu stambenu potrebu ili imaju neodgovarajući stan.” Dok je sa druge strane određeno da pravo na isto nemaju “pripadnik snaga bezbednosti, kao ni članovi njegovog porodičnog domaćinstva, koji su od dana stupanja na snagu ovog zakona otuđili nepokretnost – stan ili porodičnu stambenu zgradu koju su imali u svojini na teritoriji Republike Srbije, kao i na teritoriji bivših republika SFRJ.”
Odlukom o ispunjenosti uslova koju donosi ministar, odnosno drugo ovlašćeno lice iz državnog organa najkasnije 30 dana od dana donošenja rešenja o građevinskoj dozvoli, biće utvrđeni uslovi, način i postupak za utvrđivanje ispunjenosti uslova. Nakon pravosnažnosti rešenja biće raspisan javni poziv za prodaju stanova od strane investitora, a sve u skladu sa unapred utvrđenim spiskom lica koja ostvaruju pomenuto pravo. Nakon utvrđivanja solventnosti, odnosno kreditne sposobnosti zainteresovani pripadnik sa investitorom zaključuje ugovor o kupovini.

Prioritet za kupovinu stana pod Zakonom predviđenim uslovima biće lice koje nema trajno rešeno stambeno pitanje, što je upravo ono što je i motivisalo NPSS da pristupi projektuPolicajac u svom stanu”. Veliki broj pripadnika policije svakodnevno prelaze po nekoliko stotina kilometara do svog posla, pa će ovim biti znatno olakšan njihov rad, ali i poboljšan socijalno-ekonomski status.

Press NPSS