SREĆNA SLAVA I DAN ŽANDARMERIJE

Početna/Vesti/SREĆNA SLAVA I DAN ŽANDARMERIJE

SREĆNA SLAVA I DAN ŽANDARMERIJE

Beograd, 28.06.2018. Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS) svim pripadnicima specijalne jedinice Žandarmerije čestita slavu Vidovdan i Dan jedinice.
Još od sukoba na Čukur česmi 1862. kada se srpska Žandarmerija suprotstavila daleko moćnijoj turskoj vojsci i odbranila Beograd i Srbiju, pa sve do danas ova jedinica zauzima odgovorno i visoko mesto u bezbednosnom sistemu naše zemlje. Prva naoružana četa ove jedinice, u posebnim uniformama formirana je samo dve godine ranije.

Zakonom o žandarmeriji 1884. godine formirana je državna Žandarmerija, odnosno žandarmerijski odredi u svim većim mestima. Od tada do danas Žandarmerija je prošla različite faze i promene, ali bez obzira na protok vremena ostala je važan činilac bezbednosti naše zemlje, a njeni pripadnici simbol obučenosti i spremnosti da reaguju na svaki izazov u cilju zaštite bezbednosti Srbije i njenih građana.

Oni koji su želeli da postanu deo ove jedinice sada imaju priliku, jer je u cilju popune organizacionih jedinica Žandarmerije raspisan konkurs za prijem novih pripadnika, odnosno za popunjavanje 450 radnih mesta sa srednjom stručnom spremom i to 150 Odred Žandarmerije Beograd, 100 Odred Žandarmerije Novi Sad, 100 Odred Žandarmerije Niš, 100 Odred Žandaramerije Kraljevo.
Kako bi se prijavili na selekciono testiranje neophodno je da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova ispunjavaju sledeće uslove:
-da nisu stariji od 30 godina
-najmanje dve godine efektivnog staža u statusu OSL
-vozačka dozvola „B“ kategorije
– pozitivna godišnja ocena rada u poslednje dve godine
-minimalna ocena „vrlo dobar 4“ na poslednjoj proveri fizičke sposobnosti i gađanja
Prijava se podnosi Sektoru za ljudske resurse organizacionoj jedinici po mestu rada zaposlednog do 15.07.2018. godine.

Press NPSS

28/06/2018|