Beograd, 01.08.2018.Vlada republike Srbije juče je donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije kojom su pojedini članovi preciznije određeni, odnosno izmenjeni.

Ključne izmene odnose se na uslove pod kojima se raspisuje konkurs kao i osnovne uslove koje je potrebno ispuniti kako bi se kandidati prijavili na obuku. Tako je Čl. 20 dodat stav 2. koji predviđa da Ministar može u skladu sa Zakonom o policiji raspisati javni konkurs za pohađanje Selekcione i Osnovne obuke za Žandarmeriju radi popune radnog mesta „žandarm“ pod uslovima koji su propisani u Čl. 22a. Takođe ovom izmenom podignuta je i starosna granica na 32 godine za sve one koji žele da konkurišu.

Ova uredba na snagu stupa osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Press NPSS