Beograd, 28.08.2018. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju poslednji put je izmenjen 2014. godine, a od početka godine podnešena je inicijativa i određeni predlozi za izmenu istog. Ipak od izmene, prema tom aktu, svake godine menjaju se uslovi za penzionisanje.

Dnevna štampa juče je objavila intervju sa ministarom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem koji je najavio određene izmene koje se posebno odnose na policijske službenike, odnosno na zaposlene sa beneficiranim stažom.

Kako je resorni ministar najavio, do kraja godine će biti ukinuti kazneni poeni za sve osiguranike kojima se radni staž obračunavao beneficirano. To znači da će im se smanjivati potrebne godine života srazmerno godinama staža. Ovo će važiti samo za radnike kojima se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 18 meseci. U tom slučaju za 12 godina rada na takvom mestu radnik će imati 18 godina staža, pa će mu se za tih šest beneficiranih godina umanjiti broj godina života neophodnih za penziju, kako je naveo ministar Đorđević.

Pravo po ovom osnovu će moći da ostvare svi, bili u penziji ili ne, a odnosiće se na vatrogasce, policajce, vojnike, rudare i ostale koji imaju beneficirani radni staž u Srbiji. Razlika nastala ovim izmenama se neće uplaćivati retroaktivno, već od onog trenutka kada se Uredba usvoji. Nezavisni policijski sindikat Srbije nastaviće da prati i da blagovremeno obaveštava svoje članove i sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova o zakonskim izmenama koje se tiču njih.

Press NPSS