Beograd, 31.08.2018. Finansijsko pitanje je jedno od presudnih u svakom poslu pa i u policijskom. Na početku godine zabeleženo je povećanje zarada za bezbednosni sektor koje je iznosilo 10%, a najavljeno je još jedno. Međutim, nemir među pripadnike MUP-a unela je tabela Fiskalnog saveta za predlog izmene platnih razreda koja pokazuje da su pože manje plate za policiju.

Odmah nakon ovakve objave medija nastala je pometnja, a sve je dodatno pospešio zaključak Policijskog sindikata Srbije da je takva odluka definitivna, bez obzira što se radi o predlogu o kome će se tek razmatrati. Sa druge strane, čelnici MUP-a izneli su da o smanjenju plata nije bilo ni reči, a isto je čak potvrđeno i ovom reprezentativnom sindikatu na nedavnom sastanku sa predstavnicima MUP-a.

Naime, Fiskalni savet je državni organ koji postoji kako bi ocenjivao ispravnost fiskalne politike iz ugla utvrđenih fiskalnih pravila. U tom cilju je i iznet predlog, a sve iz razloga najavljene Uredbe o koeficijentima koja bi trebalo da se nađe pred državnim organima u septembru. Kada se uzme u obzir da je Fiskalni savet odgovoran Narodnoj skupštini, da je ovo samo predlog o kome će se tek raspravljati, ali i jasno zauzet stav nadležnih da smanjenja plata neće biti jasno je da se, iz neznanja ili smisleno, nepotrebno podiže panika među zaposlenima. Na ovo sve treba dodati i predlog Vlade Srbije koji je sredinom juna iznela pred MMF, a koji obuhvata novo povećanje zarada od 10% zaposlenima u zdravstvu, policiji i prosvetnim radnicima.

Dakle, ono što je za sada izvesno prema tvrđenju nadležnih da smanjenja plata neće biti bez obzira na predlog Fiskalnog saveta, već će one rasti u skladu sa budžetskim raspolaganjima, a bužet za 2019. godinu biće formiran do polovine septembra kada će biti poznati i novi koeficijenti o obračunavanju zarada.

Press NPSS