Beograd, 07.09.2018.Teško da može proći malo vremena a da se policijska profesija ne prikaže u negativnom svetlu, a sve zahvaljujući težnji medija ka senzacionalizmu. Međutim, kada im u tome pomažu naše kolege onda to izgleda mnogo gore.

Naime, mediji su na konferenciji Policijskog sindikata Srbije dobili spiskove „sumnjivih pripadnika Žandarmerije“ koji su se nedavno pojavili u beogradskom odredu, a za koje ne postoji nikakva informacija ko ih je i u koje svrhe sačinio. Nezavisni policijski sindikat Srbije je odmah po pojavljivanju ovih spiskova reagovao i preduzeo korake kako bi ispitao istinitost istih. Sporni spiskovi, koji su daleko od bilo kakvih profesionalnih bezbednosnih beleški, sadrže imena i prezimena velikog broja pripadnika uz koja im je dodeljena određena kvalifikacija, odnosno obavljanje nedozvoljenih aktivnosti.

Sindikat je dobio potvrdu da to nisu zvanični spiskovi MUP-a i da niko od nadležnih službi u okviru Ministarstva ih nije sačinjavao. Takođe, zaključeno je da su spiskovi sačinjeni isključivo u cilju nanošenja štete pripadnicima Žandarmerije i upravo iz tog razloga NPSS nije izlazio u javnost, jer bi na taj način onome ko je spiskove pravio bila učinjena usluga. Objavljivanjem ove vesti kao udarne dodatno je uneta pometnja među pripadnike koji već neko vreme zajedno sa svojim porodicama prolaze kroz agoniju. Sindikat će tražiti da svako ko je učestvovao u sastavljanju i objavljivanju ovih spiskova bude najoštrije kažnjen jer je ovim pričinjena velika šteta celokupnom bezbednosnom sektoru.

„Nezamislivo je da neko sebe naziva kolegom-sindikalcem, a sa druge strane zarad svoje popularnosti svesno i javno stavlja svoje kolege na stub srama. Ovi ljudi svakodnevno savesno i odgovorno obavljaju jedan od najtežih i najodgovornijih poslova. Svi oni koji su odabrali drugačiji put su sankcionisani, ali to ne znači da bi neko mogao celokupan jedan odred da nazove kriminalcima i da prođe bez posledica. Pravni tim NPSS-a će u narednom periodu podneti krivične prijave protiv NN počinilaca za ovo krivično delo i očekujemo da će isti adekvatno odgovarati za štetu koju su naneli pripadnicima Žandarmerije.“ Miloš Jelenković, predsednik NPSS-a

Press NPSS