Beograd, 14.09.2018. Danas je u Ministarstvu unutrašnjih poslova održan sastanak predstavnika NPSS-a i Radne grupe za saradnju sa sindikatima povodom uvođenja novih platnih razreda u javnom sektoru Srbije. Predstavnicima Sindikata prezentovan je plan kako će se integrisanje Ministarstva u sistem plata u javnom sektoru odnositi na radnike MUP-a.

Prevashodno je istaknuto ono što najviše zanima sve pripadnike MUP-a, odnosno kako će se ova izmena odraziti na visinu plata. Veliki nemir među zaposlene u MUP-u unela je tabela Fiskalnog saveta koja je protumačena kao konačna odluka da se policijskim službenicima smanje plate. Od strane predstavnika poslodavca potvrđeno je, baš ono što je NPSS istakao nakon brojnih spekulacija, da smanjenja plata neće biti.

Upravo zbog specifičnosti posla koje obavljaju policijski službenici, Ministarstvo je tražilo adekvatno rešenje kako bi njihovi interesi bili zaštićeni. U tom cilju je predviđen model usklađivanja kojim je izuzeto smanjenje plata. Dalje usklađivanje zatečene i vrednovanje plata vršiće se u skladu sa budžetom MUP-a.

Novina je da neće biti linearnog uvećanja plata, tačnije svi policijski službenici će dobiti određeni stepen uvećanja zarade, ali veći procenat će dobiti policijski službenik koji treba da dostigne novoutvrđenu višu platu. Krajnji cilj je potpuno ujednačavanje plata za šta je potreban određeni period, a sve u cilju rešavanja interne nepravednosti u visini zarada.

Rešenja o koeficijentima zaposlenima bi trebalo da budu uručena zaključno sa 5. 12. 2018. godine. To znači da će početkom sledeće godine zarade zaposlenih u MUP-u biti uvećane u odnosu na one koje imaju u ovom trenutku, a stepen povećanja zavisiće od kategorizacije organizacione jedinice, radnog mesta, minulog rada i čina.
Policajac, vatrogasac i službenik na upravnim poslovima mogu da očekuju uvećanje plate od 10 %. Ove promene bi trebalo da budu integrisane u izmene i dopune Zakona o policiji koje treba da se nađu pred Skupštinom do oktobra. Nakon toga će Uredbom o platama policijkih službenika biti precizno definisan način povećanja plata i ona će se isključivo odnositi na policijske službenike, dok će se na ostale zaposlene u MUP-u primenjivati Zakon o državnim službenicima i nameštenicima.

Press NPSS