Novi Sad, 20.09.2018. Nezavisni policijski sindikat Srbije grananjem svoje strukture nastoji da sindikat što više približi svojim članovima. U tom cilju postoji i kancelarija u Novom Sadu kako bi policijski službenici regiona Zapadne Vojvodine mogli da, pre svega, dobiju besplatnu pravnu pomoć.

Kao što je sindikat više puta istakao, prioritet je sindikalnog delovanja da svakom članu budu dostupne sve vrste pomoći i beneficije koje NPSS nudi pa je pored Beograda, Niša i Novog Pazara i Novi Sad dodat na listu gradova gde će policijski službenici moći direktno da dobiju besplatne pravne savete i pomoć. Od danas će, svim članovima Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, utorkom i četvrtkom na raspolaganju biti advokati sindikata. Kancelarija će se nalaziti na 8. spratu zgrade u ulici Papa Pavla 46 a svi članovi sindikata besplatnu pravnu pomoć moći će da dobiju u periodu od 10-14h.

Grananjem strukture sindikata i dobrom koordinacijom regionalnih centara olakšano je pronalaženje rešenja za probleme sa kojima se pripadnici policije svakodnevno susreću.Postojanjem regionalnog centra NPSS-a u Novom Sadu, članovi iz regiona zapadne Vojdvodine lakše mogu da se informišu o svim vidovima pomoći i beneficija koje sindikat nudi, a od sada će im i pravna pomoć biti dostupnija.

Press NPSS