Loznica, 10.10.2018. Nezavisni policijski sindikat Srbije obezbedio je svojim članovima besplatnu pravnu pomoć, ali i pored svakodnevnog nastojanja da se poboljša radno-pravni status policijskih službenika Sindikat radi i na omogućavanju različitih beneficija za svoje članove.

Sa istim ciljem je NPSS region zapadne Srbije nedavno sklopio ugovor o saradnji sa zlatiborskim hotelom „Satelit“. Ugovorom je predviđeno da članovi sindikata ovog regiona smeštajne kapacitete ovog hotela koriste vikendom besplatno. Kako realizacija ugovora počinje od meseca oktobra, a prvi će ove pogodnosti koristiti članovi SP Loznica, danas je u prostorijama NPSS SP Loznica obavljeno izvlačenje dobitnika prvog besplatnog vikenda. Kako bi sve bilo transparentno, a svi imali jednake šanse imena svih članova napisana su na ceduljicama, a nakon kontrolisanja od strane tri člana Sindikata izvučeno je cedulja sa imenom Atanacković Ivane, radnice SGP Gučevo i članice NPSS SP Loznica. Ona će sa svojom porodicom moći da besplatno koristi usluge hotela „Satelit“ u periodu 26.-28.10.

Nezavisni policijski sindikat Srbije sindikat je svih članova i kroz svoj rad, kao i do sada, radiće na poboljšanju radno- pravnog statusa radnika MUP-a.

Press NPSS