Beograd, 18.10.2018. Pred poslanicima Narodne skupštine Srbije trenutno se u proceduri nalazi Predlog izmena i dopuna zakona o policiji. Nakon martovskih izmena koje je Skupština donela, novi članovi Zakona o policiji su na redu da budu korigovani.

Novi predlog izmena i dopuna uneće novine koje su već ranije najavljivane u vidu platnih grupa i platnih razreda. Na taj način će radna mesta policijskih službenika biti razvrstana u 13 platnih gupa koje će biti razvrstane u platne razrede. Posebnim članom preciznije je definisan i koeficijent kategorizacije i korektivni koeficijent, a žalba na rešenje o koeficijentu neće odlagati izvršenje tog rešenja. Tako će policijski službenici moći da ostvare uvećanu platu za minuli rad po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu ostvarenu u radnom odnosu, u visini 0,5% osnovne plate.

Ono što je veliku većinu kolega zabrinulo, naročito kod spominjanja sistematizacije jeste pitanje plata kod promene radnog mesta. Ovo pitanje biće rešeno najavljenim izmenama tako što će u slučaju raspoređivanja policijskog službenika na ekvivalentno radno mesto na kome se plata razlikuje u odnosu na mesto na kom je do sada radio, policijskom službeniku se neće menjati plata, dok se ne izvrši usklađivanje ove dve plate u skladu sa novim propisima o određivanju plate. Dok će u slučaju raspoređivanja na drugo radno mesto policijski službenik primati platu novog radnog mesta na koje je raspoređen.

I terenski rad zauzeo je značajno mesto u Izmenama i dopunama ZOP. Tako će policijski službenici ukoliko one budu usvojene imati pravo na naknadu troškova i za rad pod otežanim terenskim uslovima i specifičnim bezbednosnim policijskim poslovima – pod ovim se misli na znatno fizičko i psihičko opterećenje pol.službenika, ukoliko ovi poslovi ne podpadaju pod redovnu nadležnost njihove organizacione jednice; ali za ovo vreme provedeno na terenu u obavljanju ovih poslova oni neće ostvarivati naknadu troškova za smeštaj, ishranu, dolazak i odlazak sa posla. Naknada plate policijskim službenicima biće isplaćena u istom iznosu kao da su za to vreme radili, osim kod privremene udaljenosti sa rada (tada se primenjuju propisi vezani za privremeno udaljenje).

Press NPSS