Beograd, 08.11.2018. Saradnja Nezavisnog policijskog sindikata Srbije i Nezavisnog sindikata policije Makedonije uspešno se realizuje već duže vreme. Juče je u Beogradu održan radni sastanak zamenika predsednika NPSS-a Živka Radovanovića i generalnog sekretara NSP Orce Kocevskog.

Predstavnici dva sindikata dogovorili su na sastanku nekoliko zajedničkih akcija uključujući i prisustvo delegacije NSP na najvišem nivou na godišnjem sastanku NPSS-a koji će se održati početkom decembra. Takođe je dogovoreno prisustvo NPSS-a na Generalnoj skupštini NSP-a koja će se održati krajem decembra u Skoplju. Kao jedan od važnijih ciljeva postavljeno je i jačanje sindikalnih aktivnosti u regionu pa je na sastanku dogovoreno da se u narednom periodu predloži organizacija regionalnog sastanka policijskih sindikata Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, ali i sindikata koji zastupaju prava policijskih službenika Grčke.

Press NPSS