Beograd, 13.11.2018. Nezavisni policijski sindikat Srbije svoj rad usmerava isključivo ka poboljšanju radno-pravnog statusa policijskih službenika, a zatim i ostalim vidovima pomoći kako bi oni mogli nesmetano da obavljaju svoje radne zadatke i brinu o bezbednosti svih nas.

Pripadnici beogradskog odreda Žandarmerije, odnosno prva jedinica opšte namene svakodnevno patrolira našim gradom kako bi, u slučaju bilo kakvog krivičnog dela ili bilo kog narušavanja javnog reda i mira mogli pravovremeno da reaguju. Pripadnici ove jedinice obratili su se Nezavisnom policijskom sindikatu Srbije sa ciljem omogućavanja istih uslova ishrane kao što su predviđeni za pripadnike Interventne jedinice 92.

Naime, pripadnici Žandarmerije za vreme svoje patrolne delatnosti dobijali su suvi paket hrane, odnosno nisu im bili omogućeni bonovi kako bi svoje obroke mogli da imaju u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova za to namenjenih. Nezavisni policijski sindikat Srbije je nakon rekcije pripadnika Žandarmerije rešenje problema je predložio rukovodiocima beogradskog odreda, pa tako od pre par dana pripadnici Žandarmerije mogu koristiti bonove za ishranu po istom principu kako je to važilo za Interventnu jedinicu 92.

„Nezavisni policijski sindikat Srbije, više puta smo to istakli, je sindikat svih članova. Sa tom idejom vodiljom funkcionišemo na svim poljima i onog trenutka kada nam policijski službenici izlože svoje probleme tražimo najbolje i najefikasnije rešenje u skladu sa pravnim mogućnostima. Naše kolege imaju jednu od najodgovornijih i najopasnijih profesija i jako je važno da ih rasteretimo sporednih radno-pravnih problema kako bi mogli što efikasnije da se brinu o bezbednosti naših građana i njihove imovine.“ Miloš Jelenković, predsednik NPSS.

Press NPSS