Beograd, 26.11.2018. U skladu sa uvođenjem novog sistema platnih razreda u javnom sektoru Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o platama policijskih službenika.

Izmenama i dopunama zakona o policiji koje su usvojene početkom novembra predviđeno je da radna mesta policijskih službenika biti razvrstavana u 13 platnih grupa koje će dodatno biti razvrstane u platne razrede. Novom uredbom sistem platnih razreda je preciznije definisan i objašnjen čime će poslovi policijskih službenika biti vrednovani isto na istim radnim mestima. Prvobitno, kako bi se poslovi pravilno korišćeni su sledeći kriterijumi: standard o položaju nekog radnog mesta ili posla unutar strukture radnih mesta i poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Odnosno za izvršilačka radna mesta su kao kriterijumi uzimani: složenost, kompetencije, stepen odgovornosti, stepen samostalnosti u radu i poslovna komunikacija, dok su za rukovodeća pored navedenih dodato i rangiranje radnih mesta u odnosu na značaj i posledice odluka rukovodioca na strateške ciljeve Ministarstva.

Član 6. „Razvrstavanje radnih mesta u Ministarstvu vrši se u 13 platnih grupa, tako što se nakon vrednovanja poslova radnog mesta, poslovi istog ili sličnog stepena složenosti razvrstavaju u istu platnu grupu u skladu sa opštim opisom platne grupe utvrđene ovom uredbom.

Takođe, Vlada je usvojila i Uredbu o izmenama i dopunama uredbe o karijernom napredovanju i Uredbu o izmenama uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije gde su izmene unešene u Član 79 kojim je određeno prvo raspoređivanje policijskih službenika prema ovoj uredbi. Pored toga poznat je i datum stupanja na snagu sistematizacije, a to je 01.01.2019. dok se ovih dana očekuje početak podele rešenja.

Press NPSS