Beograd, 28. decembar 2018.

Zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije uručuju se rešenja o raspoređivanju, kojim se policijski službenici raspoređuju na radna mesta na osnovu važećeg Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u.

Pomenutim rešenjima su policijskim službenicima određeni i činovi, a utvrđen je i ukupni koeficijent plate koji se sastoji iz osnovnog i dodatnog koeficijenta plate.

Iz tog razloga, Nezavisni policijski sindikat Srbije će kao i do sada omogućiti svojim članovima da potraže savet i pomoć u pravnom timu NPSS i tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Ukoliko, dakle, među članovima Nezavisnog policijskog sindikata Srbije postoje zainteresovani za dobijanje dodatnih pojašnjenja u vezi sa tumačenjem rešenja o raspoređivanju, koja su im uručena, odnosno koja će im biti uručena, kao i za eventualno podnošenje žalbi na rešenja Žalbenoj komisiji Vlade, obratite se pravnoj službi Nezavisnog policijskog sindikata Srbije koja će biti na raspolaganju svim članovima.