Pravni tim NPSS: Zarade su osnovni kriterijum pri izračunavanju penzija

Početna/Vesti/Pravni tim NPSS: Zarade su osnovni kriterijum pri izračunavanju penzija

Pravni tim NPSS: Zarade su osnovni kriterijum pri izračunavanju penzija

Pravni tim Nezavisnog policijskog sindikata Srbije primio je veliki broj poziva tokom proteklih dana, budući da su članovi sindikata zahtevali pojašnjenja povodom dobijenih rešenja o raspoređivanju i obračuna koeficijenata plata i penzija.

Sa željom da otkloni nedoumice, a naročito glasine po kojima nova rešenja donose i smanjivanje penzija, naš pravni tim ukazuje da Zakon o policiji, kao specijalni propis koji reguliše tematiku radnih odnosa policijskih službenika u članovima 171. i 173, upućuje na primenu važećih propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju kada je u pitanju tematika penzija. S tim u vezi, ukazujemo da važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje sledeće u članovima 61, 62 i 63:

Član 61

Visina starosne i invalidske penzije određuje se tako što se lični bodovi pomnože sa vrednošću opšteg boda na dan ostvarivanja prava.

Član 62

Lični bodovi osiguranika utvrđuju se množenjem ličnog koeficijenta osiguranika i njegovog penzijskog staža.

Član 63

Godišnji lični koeficijent predstavlja odnos ukupne zarade osiguranika, odnosno osnovice osiguranja počev od 1. januara 1970. godine za svaku kalendarsku godinu i prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji za istu kalendarsku godinu.

Iz toga jasno proizlazi da godišnji lični koeficijent predstavlja zaradu iz svake godine koja se dovodi u odnos prema prosečnoj godišnjoj zaradi na teritoriji Republike Srbije, što znači da su zarade koje je poslodavac uplatio zaposlenima osnovni kriterijum prilikom računanja i utvrđivanja visine starosne i invalidske penzije, a ne neki drugi kriterijumi. Drugim rečima, godišnji lični koeficijent kojim se obračunava penzija nema veze sa koeficijentom koji se nalazi u novim rešenjima, već se taj koeficijent računa jedino na osnovu zarada.

To, dakle, znači da su uplaćivane zarade osnovni kriterijum pri izračunavanju penzija, a ne koeficijenti iz rešenja o raspoređivanju.

09/01/2019|