Pravni tim Nezavisnog policijskog sindikata Srbije primio je veliki broj poziva tokom proteklih dana, budući da su članovi sindikata zahtevali pojašnjenja povodom dobijenih rešenja o raspoređivanju i obračuna koeficijenata plata i penzija.

Sa željom da otkloni nedoumice, a naročito glasine po kojima nova rešenja donose i smanjivanje penzija, naš pravni tim ukazuje da Zakon o policiji, kao specijalni propis koji reguliše tematiku radnih odnosa policijskih službenika u članovima 171. i 173, upućuje na primenu važećih propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju kada je u pitanju tematika penzija. S tim u vezi, ukazujemo da važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju propisuje sledeće u članovima 61, 62 i 63:

Član 61

Visina starosne i invalidske penzije određuje se tako što se lični bodovi pomnože sa vrednošću opšteg boda na dan ostvarivanja prava.

Član 62

Lični bodovi osiguranika utvrđuju se množenjem ličnog koeficijenta osiguranika i njegovog penzijskog staža.

Član 63

Godišnji lični koeficijent predstavlja odnos ukupne zarade osiguranika, odnosno osnovice osiguranja počev od 1. januara 1970. godine za svaku kalendarsku godinu i prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji za istu kalendarsku godinu.

Iz toga jasno proizlazi da godišnji lični koeficijent predstavlja zaradu iz svake godine koja se dovodi u odnos prema prosečnoj godišnjoj zaradi na teritoriji Republike Srbije, što znači da su zarade koje je poslodavac uplatio zaposlenima osnovni kriterijum prilikom računanja i utvrđivanja visine starosne i invalidske penzije, a ne neki drugi kriterijumi. Drugim rečima, godišnji lični koeficijent kojim se obračunava penzija nema veze sa koeficijentom koji se nalazi u novim rešenjima, već se taj koeficijent računa jedino na osnovu zarada.

To, dakle, znači da su uplaćivane zarade osnovni kriterijum pri izračunavanju penzija, a ne koeficijenti iz rešenja o raspoređivanju.