Projekat „Policajac u svom stanu“, koji je Nezavisni policijski sindikat Srbije osmislio pre više od deset godina kako bi policijski službenici u mnogim opštinama kupili stan po najpovoljnijoj ceni i kako bi nastale stambene zgrade sa pripadnicima policije koji rade u tim opštinama, stiže, na naše zadovoljstvo, do finalne faze, budući da je Komisija za stanove iz projekta državne stanogradnje objavila javni poziv za učešće u postupku ostvarivanja prava na kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima iz projekta državne stanogradnje u Nišu i Vranju.

Na fotografijama su prilozi iz javnog poziva, na kojima je detaljno objašnjeno ko sve ima pravo na podnošenje prijave i do kog datuma, kao i izjava koju je potrebno popuniti uz podnetu prijavu.