Nezavisni policijski sindikat Srbije godinama unazad insistira da napadači na policajce budu teže kažnjeni za svoje postupke, jer napad na policajca predstavlja i napad na državu.

Takva inicijativa dobija na snazi naročito ako se uzme u obzir da su napadi na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova sve češći, pa zato s pravom ponavljamo da aktuelna kaznena politika, u kojoj napadači na policajce prolaze s blagim kaznama, mora podhitno da se promeni.

Ipak, izgleda da apeli našeg sindikata nisu bili uzaludni, budući da nam je stigao dopis iz Ministarstva unutrašnjih poslova u kome se navodi da je, u vezi s našom inicijativom, Sekretarijat MUP-a 5. marta ove godine predložio Ministarstvu pravde i pooštravanje kazne za krivično delo iz člana 323. Napad na službeno lice u vršenju dužnosti.

Predloženo je, navodi se u dopisu MUP Srbije, da se zaprećene kazne za ovo krivično delo pooštre tako da glase: za delo iz stava 1. predložena je kazna od 2 do 6 godina, za delo iz stava 2. kazna od 2 do 8 godina, za delo iz stava 3. od 3 do 10 godina i za delo iz stava 4. predložena je jedinstvena kazna od 3 do 13 godina.

NPSS Srbije pozdravlja takvu odluku, u nadi da će Ministarstvo pravde prihvatiti pomenute predloge u izradi najavljenog Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.