Tekst predloga izmene Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika dostavljen je, posle sastanka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na zvanično mišljenje ministarstvima rada, finansija i pravde, a nakon uvida u sadržaj predloga Nezavisni policijski sindikat Srbije ocenjuje da je ostvaren pozitivan korak u odnosu na usklađivanje prava koja ostvaruju državni službenici i nameštenici sa pravima ostalih zaposlenih u drugim delovima javnog sektora.

U pomenutom predlogu Uredbe stoji, naime, da se povećaju iznosi pojedinačnih dnevnica za službeno putovanje u zemlji, i to tako što je u predloženo da se državnom službeniku i namešteniku isplaćuje dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 5% od prosečne zarade bez poreza i doprinosa u RS, dakle trenutno oko 2.500 dinara.

NPSS podseća da je ovakvo rešenje znatno povoljnije u odnosu na rešenje važeće verzije Uredbe, koja predviđa da se državnom službeniku i namešteniku isplaćuje dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 150 dinara.

Takođe, i dnevnice za put u inostranstvo su povećane, i to tako što je sada predloženo da se dnevnice utvrđuju prema kategoriji stranih država i iznose: za prvu kategoriju stranih država – 20 evra; za drugu kategoriju stranih država – 30 evra; za treću kategoriju stranih država – 40 evra; za četvrtu kategoriju stranih država – 50 evra i za petu kategoriju stranih država – 60 evra.

Naš sindikat smatra da je i ovo rešenje povoljnije u odnosu na važeću verziju Uredbe, u kojoj egzistira daleko nepovoljninje rešenje, koje predviđa da se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu.

NPSS iz tog razloga izražava nadu da će pozitivne izmene proći potrebnu proceduru i biti usvojene.