Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije usvojilo je inicijativu Nezavisnog policijskog sindikata Srbije za usklađivanje Zakona o policiji i Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike koji se odnosi na uvećanje plate zbog zamene rukovodioca.

Podsećanja radi, NPSS je početkom februara ove godine dostavio MUP-u inicijativu u kojoj je ukazao na nesaglasnosti koje se ogledaju u tome što u važećem Posebnom kolektivnom ugovoru za policijske službenike postoji nesaglasnost sa važećim Zakonom o policiji u pogledu procenta uvećanja zarade, koja zaposlenom pripada po osnovu dodatka na platu za zamenu rukovodioca.

Osnovna nesaobraznost je u tome što Zakon o policiji u članu 187. stav 1.tačka 6. predviđa da policijski službenik ostvaruje pravo na uvećanu platu u visini utvrđenoj ovim zakonom, i to za:

zamenu rukovodioca:

(1) do 10 radnih dana – 10% osnovne plate,

(2) duže od 10 dana – 15 % osnovne plate;

Sa druge strane, članom 12. trenutno važećeg Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike propisano je da policijski službenik ima pravo na dodatak na platu:

(1) do 10 radnih dana mesečno – 3% od osnovne plate, odnosno – 4% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

(2) od 10 do 20 radnih dana mesečno – 6% od osnovne plate, odnosno – 7% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice;

(3) za 20 i više radnih dana mesečno – 10% od osnovne plate, odnosno – 12% od osnovne plate ako zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice.

Napred navedeno je u suštinskoj suprotnosti sa članom 8. Zakona o radu, krovnim propisom koji reguliše tematiku radnih odnosa tako što propisuje da kolektivni ugovor ne može da sadrži odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom (u ovom slučaju Zakonom o policiji), što je upravo učinjeno u važećem Posebnom kolektivnom ugovoru za policijske službenike.

Da nesaglasnot koja je uočena u važećoj verziji PKU za policijske službenike od strane pravnog tima NPSS-a postoji, potvrdio je i MUP Srbije i u dopisu naveo da će, prilikom narednog pregovaranja, u cilju zaključivanja novog PKU za policijske službenike nastojati da se ta nesaglasnot otkloni.

S tim u vezi, objavljujemo dopis koji smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.