Nezavisni policijski sindikat Srbije objavio je polovinom aprila saopštenje povodom Nacrta posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (PKU), međutim, PKU koji je potpisan 30. maja ove godine od strane Vlade i reprezentativnih sindikata (Sindikat uprave Srbije, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije), a koji je u primeni počev od 11.juna, ističemo, nije u potpunosti identičan sa nacrtom.

U potpisanom PKU za državne organe, koji je sada zvanično na pravnoj snazi, nije, naime, usvojena predložena izmena da se deci zaposlenih starosti do 15 godine obezbedi čestitka za Novu godinu u iznosu koji ne može biti niži od 50 odsto neoporezivog iznosa, već je u potpisanom PKU usvojeno rešenje koje je postojalu i u prethodnom PKU.

Nikakvih, dakle, izmena nije bilo, već je zadržano staro rešenje koje je propisivalo, a i sada propisuje, da je poslodavac obavezan da obezbedi deci zaposlenog, starosti do 15 godina života, poklon za Novu godinu – novčanu čestitku u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Takođe, nije usvojena predložena izmena koja se nalazila u radnoj verziji, odnosno u Nacrtu PKU, a koja se odnosi na to da zaposleni imaju pravo na regres za godišnji odmor u neto visini od 3.000 dinara mesečno, već je umesto toga usvojeno sledeće rešenje: da zaposleni može da ostvari pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada (topli obrok) i regres za korišćenje godišnjeg odmora od 2020. godine, ako se za takvu vrstu naknade troškova steknu uslovi u budžetu Republike Srbije.

Sve ostalo što je bilo u nacrtu predviđeno, usvojeno je i u potpisanoj verziji PKU za državne organe.