Novi Pravilnik o policijskim ovlašćenjima objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije (br. 41/2019) 11. juna ove godine i biće u primeni počev od sutra, a njegovim stupanjem na snagu prestaje da važi dosadašnji pravilnik, objavljen u Službenom glasniku (br. 54/2006) 27. juna 2006. godine.

Novi Pravilnik o policijskim ovlašćenjima na opširniji i detaljniji način propisuje način primene policijskih ovlašćenja, način postupanja policijskih službenika prema dovedenim i zadržanim licima, način postupanja policijskih službenika u primeni kriminalističko taktičkih i forenzičkih metoda i sredstava, način postupanja pri prijemu nađenih stvari, detaljnija obeležja sredstava prinude, način upotrebe sredstava prinude, način ocene opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude, kao i kontrolu upotrebe sredstava prinude.

S obzirom da je novi Pravilnik dosta detaljniji u odnosu na prethodni, u nastavku objavljujemo izvorni dokument kako bi policijski službenici mogli da se upoznaju sa sadržinom novog Pravilnika, po kojem će od sutra biti u obavezi da postupaju prilikom primene svojih policijskih ovlašćenja.

Novi pravilnik o policijskim ovlašćenjima