Nakon Petrovca na Mlavi, predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata Srbije obišli su i Golubac, gde su se sastali sa članstvom sindikata i uručili donaciju našim kolegama.

Tom prilikom još jednom je ukazano da Nezavisni policijski sindikat Srbije za svoje članove ima obezbeđenu besplatnu pravnu pomoć koja stiže od kvalitetnog tima pravnika sindikata, kao i to da pored borbe za održavanje i poboljšanje radno-pravnog statusa zaposlenih u MUP-u, NPSS saradnjom sa različitim privrednim subjektima za svoje članove obezbeđuje različite beneficije.

Iz razgovora sa članovima, rukovodstvo sindikata još jednom se uverilo da je najbolji rezultat rada zadovoljno članstvo, ali i sve veće interesovanje i priliv novih kolega u naš sindikat, koji prepoznaju da sve što NPSS obeća – ispuni u najkraćem mogućem roku.

NPSS će nastaviti da radom na terenu što više približi sindikat vlastitom članstvu, kako bismo svi zajedno lakše pronašli rešenja za probleme sa kojima se pripadnici policije svakodnevno susreću.