Vreli talas koji je Srbiji doneo visoke temperature posebno pogađa policijske službenike koji se tokom rada direktno izlažu sunčevom zračenju, zbog čega je Nezavisni policijski sindikat Srbije danas održao sastanak sa čelnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi za policijske službenike koji obavljaju najteže poslove u kopnenim zonama bezbednosti (KZB) bila povećana količina vode sa dosadašnjih 1,5 litara na tri litre po službeniku.

Ta promena će već od sutra biti sprovedena u delo, kada se u pojedinim organizacionim jedinicama bude vršila smena na pozicijama u KZB.  Takođe, NPSS u Obrenovcu donirao je i instalirao policijskoj stanici u tom gradu aparat za prečišćavanje gradske vode za potrebe svih zaposlenih. Imajući u vidu da nam slede vreli dani i u narednim mesecima, jasno je da je ovakav aparat potreban svakoj organizacionoj jedinici u MUP-u kako bi se obezbedila velika količina vode u prostorijama u kojima su zaposleni zaštićeni od sunca.

Uz navedeno, apelujemo na poslodavca da instrukcionim depešama izvrši preraspodelu radnog vremena ljudstva na terenu i vrši njihovu zamenu periodično, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

NPSS će 10. jula, u kabinetu ministra, nastaviti razgovore sa radnom grupom o poboljšanju uslova za rad policijskih službenika u KZB tokom ekstremnih temperatura.