Od danas je u primeni Pravilnik o Fondu za solidarnu pomoć (Službeni glasnik, broj 49/2019), čijim je stupanjem na snagu prestao da važi Pravilnik o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Službeni glasnik, br. 105/2016).

Novim Pravilnikom su na detaljan način propisani oblici, visina pomoći i kriterijumi za odlučivanje po zahtevu za dobijanje solidarne pomoći. Tako je novim Pravilnikom, za razliku od prethodnog Pravilnika, propisano da se sredstva Fonda dodeljuju:

1) zaposlenom za rođenje deteta;

2) zaposlenom za slučaj smrti člana uže porodice;

3) članu uže porodice zaposlenog za slučaj smrti zaposlenog;

4) zaposlenom za slučaj duže ili teže bolesti;

5) za slučaj lečenja od posledica ranjavanja zaposlenog kome je radni odnos u Ministarstvu prestao kao posledica ranjavanja prilikom i u vezi vršenja službene dužnosti;

6) zaposlenom za slučaj duže ili teže bolesti člana uže porodice;

7) zaposlenom za zdravstvenu rehabilitaciju, nabavku ortopedskih pomagala, aparata za rehabilitaciju i nabavku lekova;

8) zaposlenom za nabavku ortopedskih pomagala, aparata za rehabilitaciju i nabavku lekova za člana uže porodice;

9) zaposlenom za slučaj teže invalidnosti;

10) zaposlenom za posebne slučajeve ugroženosti usled elementarnih nepogoda koje pogađaju domaćinstvo zaposlenog;

11) za stipendiranje dece poginulog i dece ranjenog, i to za redovno školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života, nabavku udžbenika i školskog pribora u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i za boravak deteta u predškolskoj ustanovi;

12) članu uže porodice poginulog, i to za zakupninu na ime stanarine ako nema rešeno stambeno pitanje ili za otplatu duga po stambenom kreditu, i za izdržavanje ako nema drugih sredstava za život i nije sposoban za rad.

Pravo na dodelu novčane pomoći iz stava 1. tačka 11 ovog člana, imaju deca poginulog, kao i deca ranjenog koji od strane nadležnih službi ima priznato svojstvo invalida ili ratnog vojnog invalida sa najmanje 80 posto invaliditeta, trajno, kao i potpisano vansudsko poravnanje o naknadi štete sa Ministarstvom kojim je obuhvaćeno stipendiranje deteta i ono se odnosi na nadoknadu troškova predškolskog vaspitanja u delu koji se ne finansira iz sredstava budžeta Republike Srbije ili lokalne samouprave, dodeljivanje stipendija za redovno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, dodeljivanje stipendija za redovno obrazovanje na osnovnim akademskim i strukovnim studijama, kao i na master akademskim ili strukovnim studijama, odnosno specijalističkim akademskim ili strukovnim studijama najkasnije do 26. godine života i za jednokratnu novčanu pomoć na ime nabavke udžbenika i školskog pribora u toku osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Dalje, u članovima 5. i 6. Pravilnika o Fondu za solidarnu pomoć propisano je do koje visine se može dodeliti pomoć za svaki napred navedeni osnov za dobijanje sredstava iz Fonda.

Zahtev za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć se podnosi kao i do sada nadležnoj organizacionoj, jedinici Sektora za ljudske resurse na propisanom obrascu.

Nezavisni policijski sindikat Srbije napominje da, ukoliko naši članovi imaju bilo kakve nedoumice i pitanja povodom primene novog Pravilnika, mogu da se obrate našem pravnom timu.