Rukovodstvo Nezavisnog policijskog sindikata Srbije kontinuirano sprovodi aktivnosti na terenu i održava kontakte sa članstvom širom Srbije, pa su u tom cilju predstavnici NPSS održali radni sastanak sa našim članovima i kolegama tokom obilaska PO Melenci u PPU Zrenjanin.

Tom prilikom, u kontaktu sa zaposlenima utvrđeno je da u ovom policijskom odeljenju nema problema u radu i u vezi sa radom, kao i da sve funkcioniše na zavidnom nivou, te se takvo stanje odražava i na rezultate rada policijskih službenika u Melencima.

Nezavisni policijski sindikat Srbije ovom prilikom želi da istakne i pohvali kako rad policijskih službenika, koji se ogleda prvenstveno u zadovoljstvu građana i bezbednošću njih i njihove imovine, tako i neposredno rukovodstvo PI Zrenjanin koje pruža svestranu i nesebičnu pomoć i podršku u radu, a što sve zajedno i ukupno izaziva zadovoljstvo građana i veliko poverenje u policiju u lokalnoj zajednici.

NPSS je policijskim službenicima PO Melenci uručio i donaciju u vidu klima uređaja marke „Tesla“, što će, verujemo, olakšati rad i izazove koji se, po vokaciji profesije, svakodnevno nalaze ispred svakog policijskog službenika.

U skladu sa Planom i programom aktivnosti, rukovodstvo NPSS će i u narednom periodu održati sastanke sa organizacionim jedinicama i članstvom u ovoj PPU, i u skladu sa mogućnostima olakšati nesebično zalaganje i veliki napor i rad policijskih službenika.