Uskoro bolji dani za srpske policajce

Novi kolektivni ugovor za policijske službenike (PKU) poslat je u Ministarstvo unutrašnjih poslova na mišljenje i narednih dana se očekuje njegovo potpisivanje. Taj ugovor za policajce budi nadu da će biti daleko bolji od predhodnog u kome su primećeni nedostaci, zbog čega su ispravljeni aneksom. Nadamo se da će se naše nade ostvariti i da dolaze bolji dani za policijskog službenika u Srbiji.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i predstavnik Nezavisnog sindikata policije (NSP) 18. februara prošle godine, potpisali su sporazum kojim je važenje Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, i aneksa tog ugovora, produženo za još godinu. Kako je taj ugovor istekao i u praksi pokazao svoje vrline, ali i mane, uz pomoć radne grupe napravljen je novi u kojem su prevaziđeni nedostaci predhodnog, što je jako dobro za policijskog službenika.

Iako su mišljenja oko novog PKU podeljena, oni koji nisu upoznati sa njim blate ga, a pojedine kolege ga hvale, pa bi trebalo predhodno svi mi da se upoznamo sa detaljima, pa tek onda da ga komentarišemo.

Ministar Stefanović je izjavio da će se prethodne greške ispraviti, i da je novim PKU-om obuhvaćen regres i topli obrok. Takođe je navedeno da će posle potpisivanja PKU-a, policijski službenik imati više dana godišnjeg odmora itd.

NPSS  kao sindikat koji zastupa veliki broj policijskih službenika, u skladu sa Zakonom o radu učestvovao u izradi pri čemu smo  izneli  svoje  stavove I  mišljenje u vezi PKU-a, za koga  tvrde da je nikad bolji za policijske službenike. Primedbe smo uložili I na odredbe PKU koje diskriminišu zaposlene zbog pripadnosti sindikalnim organizacijama, te se nadamo da će iste biti ispravljene jer pre svega smo svi zaposleni pa tek onda članovi sindikalnih organizacija.

Naš pravni tim sa rukovodstvom prati i posmatra sva dešavanja u vezi PKU-om, kako bi mogao da reagije za dobrobit članova, ali i celokupnog Ministarstva. Iskreno verujemo da će Srbskom policajcu doći neko bolje sutra.