Beograd, 30.08.2019 godine

 

Poštovane kolege,

obaveštavamo Vas da je u skladu sa novim Posebnim kolektivnim ugovorom  koji je potpisan 29.08.2019 godine, u čl.20 st. 1 tač.7 predvidjeno je pravo zaposlenog na plaćeno odsustvo u trajanju od DVA radna dana po osnovu polaska deteta u prvi razred osnovne škole.

Pozivamo zaposlene koji ispunjavaju uslov iz ovog člana da se obrate svojim nadredjenim u pismenoj formi.

                                                                                                                          VAŠ NPSS