Beograd, 07.septembar 2019

U skladu sa Planom rada I programom aktivnosti rukovodstvo Glavnog odbora Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, na čelu sa predsednikom Milošem Jelenkovićem nastavilo je sa obilaskom kolega na terenu, te je danas, u okviru radne posete kolegama u Šapcu, održalo satanak sa  predstavnicima sindikalnih podružnica I predstavnicima Regiona Zapadne Srbije.

Na sastanku su pored opštih pitanja i problema Sindikata, odnosno članstva utvrđene i dalje smernice za rad regiona. Utvrđene su i smernice daljeg delovanja Regionalnog odbora, odnosno Sindikata na ovom području, a članovi Glavnog odbora podneli su izveštaj o dosadašnjem radu i približili reorganizaciju Sindikata koja je u toku na svim nivoima. Jedna od glavnih tema sastanka bila je i pravna pomoć. Centrala regiona nalazi se u Šapcu i u okviru nje i kancelarija za besplatnu pravnu pomoć članstvu. Međutim, kako je region zapadne Srbije geografski razuđen i proteže se na oko 300 km, nemoguće je, a i finansijski previše zahtevno imati centralizovanu pravnu pomoć. Kako bi se uštedela sredstva odlučeno je da se za ovaj deo regiona angažuje pravnik koji će zastupati članstvo u radno-pravnim sporovima.

Zaključeno je da podružnice koje funkcionišu u okviru ovog regiona,  moraju nastaviti kao i do sada da rade na rešavanju problema svojih članova  i na daljem omasovljenju članstva. Predstavnici regiona istakli su da se akcenat mora staviti na ekspeditivnost u rešavanju problema. Pomažući svojim članovima kada se nadju u najtežim životnim situacijama pokazuju da sindikat pripada svima, a ne pojedincima.

Učesnici današnjeg sastanka zajednički su pozdravili doprinos celokupnog članstva radu sindikata i pozvali članstvo da pored iznošenja problema sa kojima se susreću, nastavi da daje sugestije predstavnicima svojih podružnica kako bismo svi zajedno ugled policajca vratili na visok nivo.

Predsednik NPSS-a Miloš Jelenković poželeo je kolegama u regionu mnogo uspeha u daljem radu i naglasio: ”Sindikat neće izneveriti poverenje članstva koje raste iz dana u dan. Nastavićemo da se borimo i da podržavamo naše članstvo, ali i da mu omogućavamo različite beneficije kako bismo popravili radne i životne uslove radnika MUP-a.”

                                                                                                                                                                      Press NPSS